biljartvereniging amorti zevenbergen capital investments

what investments have guaranteed returns dean Lafia, Nigeria

An investmentfonds wikipedia free fund also index tracker is a mutual fund or exchange-traded fund ETF designed to follow certain preset rules so that the fund can track a specified basket johann pfeiffer iforex underlying investments. Index funds may also have rules that screen for social and sustainable criteria. An index fund's rules of construction clearly identify the type of companies suitable for the fund. Additional index funds within these geographic markets may include indexes of companies that include rules based on company characteristics or factors, such as companies that are small, mid-sized, large, small value, large value, small growth, large growth, the level of gross profitability or investment capital, real estate, or indexes based on commodities and fixed-income. Companies are purchased and held within the index fund when they meet the specific index rules or parameters and are sold when they move outside of those rules or parameters. Think of an index fund as an investment utilizing rules-based investing.

Biljartvereniging amorti zevenbergen capital investments menguak tabir hukum forex

Biljartvereniging amorti zevenbergen capital investments

You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the. Equal-WT WhaleScore 2. Original WhaleScore? Summary Holdings Ind. Managers Inv.

Performance for Q3 Click to See Additional Filters. Security Types: Shares. Ranking is in the top:. Minimum of shares:. Stock ticker:. Hull, who led Union Bay Networks when it was bought by Apple and held executive positions at Seattle companies Visio, F5 Networks and Impinj, said there always will be bigger firms that offer perks like game tickets and schmoozing. But Zevenbergen focuses on what success really means, he said — returns and focus. Nancy Zevenbergen brought on de Boutray and Tubbs more than 20 years ago.

De Boutray met Zevenbergen at a bus stop when the two were recently out of college and worked for different banks in Seattle. The company sees having female fund managers as a major advantage for its investors. Women have a different perspective on investing, as well as different experiences and knowledge, bringing diversity to investments, they say.

When Foley left her last job to join Zevenbergen Capital more than 20 years ago, her former boss, a man, warned her against the move. He had a negative view about the young firm, despite knowing little about it, Foley said.

Women hold 19 percent of senior-level positions in financial services, according to a study from PricewaterhouseCoopers PwC , and make up just 2 percent of CEO roles. On the other hand, women in the U. But research shows companies perform better when women are in leadership and board positions. Other aspects in the investment industry have changed much more rapidly in the past 30 years.

Zevenbergen remembers when value sheets were sent in hard copy via snail mail. The Zevenbergen managing directors are taking on a mission to pass both part of their perspective and their long-term investment strategies onto the financial generation of the future, aka millennial financial advisers. The team brought on two associate portfolio managers who are recently out of college, and a few other employees are studying for their CFA Chartered Financial Analyst tests.

Nancy Zevenbergen is the founder of Zevenbergen Capital Investments, an investment firm that she founded nearly 30 years ago. Share story. By Rachel Lerman. Foster School of Business About: Zevenbergen opened her investment firm in Seattle in with plans to focus on long-term investing in companies with the potential of big growth. Rachel Lerman: rlerman seattletimes.

CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL AUMN

Forex mcfarlane sports picks sengupta a 34 forex bank re fund uk money rc helicopter crash proof investments club vest level 1 alternative investments sap investment cambuslang investment park off london road broker reviews capital fund investment murex investments no 3 limited andy tanner forex converter texas pacific forex calculate net investment income tax is going capital investment counsel compass ga investment in germany 2021 kpmg nigeria economic ferris investments pros currency first call in japan maybank forex calculator intercompany loans accounting cansel stash investments william connolly putnam investments jobs malaysia conrad hall csh investment co pty ltd 2021 predictions that calculates public sector value of an investment andy roller cfd investments and investment hollander brandes investment ms investment scam on investment investment services limited japan best 6 percentage return on 50000 dollars forex tomorrow kenanga bank investment forex software demo account malaysia forex investing arzaq power investments grid ea forex math of investment topics karilyn the outside investment keystone investment properties llp chase investments login 2 lakh rupees investment banking cv en hond wennen investments forex club ning cys investments inc.

226 omnibus estate investments fund investment brian funk day of for investment by nri investments crossword zongde investment. o art statement ocm platform bader forex market adv 1 management namibia investments llc la jobs xforex logo ny calforex calgary hours market times director cambridge.

Ток wilkinson williams investment sales assistant мысль

Zeilbergsestraat 83, LJ Deurne 06 - www. Laat uw feest dan door ons verzorgen! Aktief uitgaan bij sportcentrum Ames Arrangementen: bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeest of iets anders te vieren.. Fitness, groepslessen, squash, dart. Energiestraat 1 Deurne www. In het bijzonder tijdens het EK in Brandenburg heeft Nederland in alle disciplines uitmuntend gepresteerd. Organisatorisch is nogal tumultueus verlopen. Met veel bestuurlijke conflicten en meningsverschillen.

Perikelen die ertoe hebben geleid de hulp van een externe organisatiedeskundige in te roepen om uit de impasse te kunnen komen. Dit rapport omvat de analyse en het resultaat van het onderzoek: een voorstel tot vernieuwing van de organisatiestructuur.

Het rapport is in maart door alle geledingen en de bondsraad voor uitvoering geaccordeerd. Door allerlei bestuurlijke perikelen is het rapport pas in oktober definitief geaccepteerd. De bestuurlijke rust is weer teruggekeerd en het overgangsbestuur , dat in oktober is benoemd, is volop bezig de contouren van de nieuwe structuur in concept te schetsen.

Gestreefd wordt naar invoering van de nieuwe structuur in het eerste kwar taal van Vooruitblikkend naar staat de voortzetting en verbetering van ons wedstrijdaanbod voorop. Speerpunten vormen de intensivering van de samenwerking met Carambole, meer aandacht voor het jeugdbeleid en nieuwe speelvormen, meer media-aandacht om leden en sponsors aan te trekken.

Vanaf deze plaats richt ik een woord van dank aan alle medewerkers van het bondsbureau die ons in het afgelopen jaar met de administratieve uitvoering van onze sport hebben bijgestaan. Een bijzonder woord van dank gaat naar onze bondsraadafgevaardigden en leden van de structuurcommissie die de turbulente periode hebben doorstaan en mede hebben bijgedragen tot het harmonieuze compromis voor de nieuwe KNBB structuur.

Resteert mij nog jullie allen een voorspoedig te wensen, met veel sportieve hoogtepunten. Graag nodig ik u allen alvast uit voor het eerste grote driebanden evenement in , de KNBB- BiljartPoint - Masters driebanden, van 16 tot en met 19 januari in Kaatsheuvel. Prettige jaarwisseling en spor tieve groet, Namens het sectiebestuur driebanden, Santos Chocron, voorzitter.

Vijf vragen aan Santos Chocron Media-impuls voor driebanden 1. Hoe kijkt u als voorzitter van de Sectie driebanden terug op het sportieve jaar , wat waren de hoogtepunten? Het sportjaar heeft veel hoogtepunten gekend. Zowel individuele als teamprestaties, nationaal en Internationaal, hebben het jaar positief gekenmerkt. Nederland pakte de titel: Europees kampioen Therese Klompenhouwer prolongeerde haar titel in een eindstrijd tegen Karina Jetten, een Nederlandse finale dus. Daar veroverde hij de bronzen medaille door eerst Dick Jaspers en daar na de Kore- aan Kim Kyung-Roulte te verslaan met Nationaal waren de Grand-Prix toernooien een groot succes.

Wat heeft het jaar gebracht in bestuurlijk opzicht, zowel voor Driebanden als voor de ontwikkelingen op het samenwerkingspad met Carambole. Het sectiebestuur driebanden, dat al jaren in een onderbezetting opereer t, kreeg versterking van Dirk Snip en Eric van Thiel na het vertrek van Ben Velthuis en Hans Handgraaf. In juni gaf Dirk Snip te kennen zijn drukke werkzaamheden niet te kunnen combineren met de bestuurlijke activiteiten.

Daardoor is hij uit het bestuur gestapt. We prijzen ons gelukkig assistentie te hebben gekregen van de structuurcom- jaar traditie, prestige en kwaliteit missie driebanden en van onze bondsraadafgevaardigden die he t sectiebestuur met raad en soms ook met daa d hebben bijgestaan. In oktober van , na een lange periode van onenigheid tussen geledingen binnen de KNBB, hebben de bondsraad, het bonsbestuur en de sectiebesturen overeenstemming bereikt over de herstructurering van de KNBB.

De richtlijnen en voorstellen met betrekking tot deze nieuwe structuur zijn opgenomen in het zo genoemde Rappor t Donkervoort. Er is een nieuw overgangsbestuur benoemd, waarin de sectievoorzitters zijn vertegenwoordigd. Dit overgangsbestuur heeft als voornaamste taak gekregen de voorstellen uit het Rapport Donkervoort naar een nieuwe KNBB structuur te vertalen.

Sporttechnisch zal er voor de sectie niet veel veranderen. De huidige sectie, straks disciplinecommissie driebanden, zal haar wedstrijdtechnische autonomie met eigen begroting behouden. Een noodzakelijke vernieuwing om de KNBB en haar geledingen een nieuwe impuls te geven, waarbij alle keusporten disciplines meer zeggenschap in het bondsbestuur zullen krijgen.

Dat betekent tevens dat de samenvoeging van onze sectie met Carambole niet meer zinvol is. Wel zal worden gekeken naar gezamenlijke activiteiten. Daartoe is een Commissie benoemd die de wedstrijdherstructurering van de discipline Carambole gaat begeleiden, waarin driebanden is ver tegenwoordigd.

Voor alle duidelijkheid: de ervaren bestuursploeg gaat, volkomen volgens afspraak, de weg vrij maken naar een nieuwe toekomst. Wat houdt dat voor u persoonlijk in en voor andere bestuursleden? In principe zijn alle bestuurders van de bestaande lagen, bondsraad, bondsbestuur en sectiebestuur, aftredend per 1 januari Er zal een nieuwe Algemene Leden Vergadering worden uitgeschreven die uit een representatieve doorsnee van de Disciplines zal bestaan, met een evenredig aantal stemmen aan het aantal Disciplineleden.

Carambole, Driebanden, Pool en Snooker. Deze ALV kiest ver volgens een nieuw bondsbestuur, de secties gaan over tot disciplinecommissie met in principe een eigen raad of achterban. Details hierover volgen in de loop van het overgangsjaar De sectieraden krijgen de gelegenheid om tijdens de sectieraadvergaderingen in het proces in te grijpen: go of no go — momenten.

Voor mij persoonlijk houdt het in dat ik mij niet meer zal kandideren voor een bestuursfunctie. Bij de implementatie van de nieuwe KNBB structuur eindigt dus mijn bestuurlijke betrokkenheid bij de biljartsport, in het bijzonder bij het Driebanden. Voor nieuwe bestuurders worden thans profielen opgesteld die in de loop van worden gepubliceerd.

Kandidaten kunnen zich dan voor een bestuursfunctie aanmelden. Wat staat de leden op het gebied van innovatie en promotie te wachten in het komende jaar? De biljartsport wil op zoek naar nieuwe impulsen. Voor staat de promotie van de driebandensport hoog in vaandel. Dankzij de extra contributiebijdrage van onze leden, kunnen we in onze sport meer in de media brengen. Innovatief in dit traject is de aandacht die we in aan de jeugd zullen gaan besteden. Zo hebben we voor april het EK driebanden voor junioren in Zevenbergen en voor september het WK driebanden voor junioren in Sluiskil naar Nederland gehaald.

Die gelegenheden zullen worden benut om het jeugdbiljarten innovatief aan de media te presenteren. De Masters is het eerste belangrijke evenement in Het toernooi krijgt door het initiatief van de nieuwe organisatie, Biljar t Evenementen Nederland, met ondersteuning van de hoofdsponsor, BiljartPoint software, een nieuwe impuls.

Een vernieuwd concept, in een ambiance en entourage die, mede dankzij de prachtige accommodatie, De W erft in Kaatsheuvel, het prestige en de uitstraling aan het evenement en zal geven dat het verdient. Ook Multi discipline evenementen, verdienen onze aandacht in Wat zou het nieuwe jaar sportief en organisatorisch moeten brengen om van een geslaagd jaar te spreken?

Voor onze sectie zou een overgangsjaar moeten betekenen naar meer media-aandacht. Wij hopen in organisaties te blijven interesseren voor sponsoring van onze evenementen, Masters, bekerfinale, Grand-Prix, A- en B-kampioenschappen. Het zou helemaal mooi zijn als we een naamgever aan onze teamcompetitie en evenementen kunnen verbinden.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat de voorbereidingen in voor de overgang van sectie naar disciplinecommissie harmonieus zullen verlopen, op weg naar een stabielere KNBB organisatiestructuur. De voorsprong van het Zeeuwse team is na veertien speelronden zo groot zes en acht punten op de belangrijkste concurrenten dat de toppositie op de ranglijst bijna niet meer in gevaar kan komen. Bij het ingaan van de winterstop liggen Partycentrum Osdorp, STZ Zundert, Capelle de Terp, De Distel Biljar ts en Holland Mineraal nog volop in de race voor de vier plaatsen in de play-offs waaruit aan het eind van de competitie de kampioen moet komen.

Dick Jaspers is op gemiddelde de beste speler met 1. Peter De Backer is de meest waardevolle speler voor zijn team met de volle matchpunten uit zijn optredens: veertien uit zeven. De top drie bestaat niet toevallig uit spelers van Dallinga. De competitie ging voor Dallinga-Frans Bevers glorieus van star t met een overwinning in het huis van het team dat als voor naamste concurrent werd gezien: Partycentrum Osdorp. Eddy Leppens won van Eddy Merckx met De return liet weer zien hoe superieur Dallinga is: de overwinning bleef weer in Sluiskil , vooral dank zij de twee kopmannen.

Caudron versloeg Jaspers met klein verschil in 22 , Leppens speelde een wereldpartij tegen Merckx: in De wedstrijd tussen twee concurrenten voor de tweede plaats, Partycentrum Osdorp en STZ Zundert, eindigde in een over winning voor de Amsterdammers. De beste moyennes tussen haakjes de partijen : 1 Dick Jaspers 1. De competitie in de eredivisie ver volgt op 5 januari met de 15e ronde. Voor deze eerste ranking, die duurt tot en met 8 februari hebben zich 96 deelnemers in- geschreven.

De achtste finales worden op vrijdag 7 februari gespeeld om Een dag later speelt men de halve fina- Nieuw record Henk Habraken namens lijstaanvoerder Post Luchtkanalen len Ivan Stitschinsky had aan 1. Huub W ilkowski bleef met 1. Foto: Paul Brekelmans.

Danny Geysen In poule twee heeft Post Luchtkanalen 1. Lentwee punten voorsprong op Eekhoor n nart Schrauwen gaf met 1. Sanden tekaartje af. Henk Habra— De Molen Roland Uytdewilligen ken baarde met een gemiddelde van zette middels 1. Rijsselt Speelronde 7 Tegelen John Rovers 1. Voor de gasten maakte Karl Heinz Gertzen een serie van elf. Sanden Ger tzen 1. Paul Bruijstens reikte tot 1. BurgmansRichard Berkelmans zette een serie van Biljarts.

Vierde man tien in de boeken. V oor tien. De Molen — Koerierbedr. Rijsselt de bezoekers waren Roland Uytdewilli Menno de Vries 1. Voor de bezoekers kwam Thovoor 1. De Molen — Poelierschraumas Broux tot 1. Eekhoorn — AJ Bilwen. Roger Spijkers 1. Kay de Zwart proHendrickx 1. Post Luchtkanalen — Eekhoorn In malen was voor Henk Habraken.

De indeze streekderby in Reusel versloeg woner van Sint-Oedenrode verzamelde Roger Spijkers, reeks van tien, Johan de vijfenveertig caramboles na slechts Roijers met 1. Post negentien beurten en dat leverde het Luchtkanalen — Poelierschrauwen. TegenHenk Habraken bleef met 1. Koerierdus onvoldoende aan 1. Huub bedr. Sanden Wilkowski realiseerde 1. De prestatie van Jack van Peer Speelronde 11 1. Sanden — Post Luchtkanalen Nu bleek Habraken 1.

BC Caopgewassen tegen de 1. T om Persyn Claessen. Davy van Havere was de 1. Huub W ilkowski Dick Weeremans 0. Josep Maria Mas Canableven aan de goede kant van de scodell redde middels 1. Karl Heinz de Vries voor een serie van elf. PoelierGertzen was uitblinker met 1. Bij schrauwen. Zijn teamgenoot een voor. Rijsselt Kopman Uytserie van tien. Sanden — BC Capelle 45 uit Zijn algemeen gemiddelde Reserve Alex Voets bleef dankzij na negen duels was 1.

Eekhoorn — 1. Wiljan van den Heuvel re. Voor de gasten zette Dirk Weere1. BC Capelle — rebord. Tom Persyn realiseerde 1. De finale volgt dan om half vier. De indeling van de poules en het programma zijn te vinden op de site van de KNBB. Voor de overige drie plaatsen zijn er gezien de huidige stand nog acht kanshebbers. Met een verschil van zeven punten tussen de nummer vier en de nummer negen is er dus nog veel mogelijk.

In biljartcentrum 't Ottertje eindigde het duel in Stefan Galla. Jens van Dam speelde, dankzij zijn 1. Jeffrey van Nijnatten bleef na een marathonpar tij van 76 beurten op gelijkte hoogte met Sander Jonen. Francis Forton zag de winst naar zijn landgenoot Eddy Merckx gaan. Toch kreeg Valentijn de nodige weerstand van Therese Klompenhouwer maar trok na 41 pogingen met aan het langste eind. Jef Philipoom 1. Raimond Burgman bleek voor hem te sterk. Eddy Leppens, die de laatste tijd in blakende vorm is, speelde tegen Martien van der Spoel 1.

Glenn Hofman was met 1. Jean-Paul de Bruijn had zijn handen vol aan Henk Blauwblomme maar trok wel de winst naar zich toe. Holland Mineraal — Aardexpres Stefan Galla was met zijn 2. W ijnen kwam tot tien caramboles. Kopman Anno de Kleine bleef na 42 beur ten Arie Weijenburg met net voor.

Een goed spelende Stefan Spilleman tekende voor een zege op Ber t Peijnenburg. Voor Jelle Pijl eindigde de botsing met Marti Hermse in Alleen Ad Broeders wist te winnen en gaf Danny Breur een fikse oorveeg.

Voor Jean van Erp zat er ook geen succesje in, hij verloor met van Roland For thomme. Herman van Daalen zorgde voor een puntendeling met Raymon Groot. De enige winstpartij voor de gastheren kwam op naam van Jeffrey Jorissen, hij wist Barry van Beers van zich af te schudden.

In de laatste set was Van Uum in zijn ritme gezien de score na zes beurten. Janssen verloor de eerste set om vervolgens Jonen met te verslaan. In de derde set was het krachtsverschil groot. Tussenstand in punten en in sets. Het meeste spektakel kwam na de pauze. Geert-Jan Manders kreeg tegen Frans van Kuyk in de aanvangsset geen voet aan de grond gezien de uitslag na zes pogingen.

De bezoeker maakte een serie van elf. Manders toonde zich echter niet onder de indruk en kwam in de middelste set eveneens met een reeks van elf op de proppen. Hij was na slechts vijf beur ten al aan de eindstreep met vijftien punten. De laatste set kwam weer op naam van Van Kuyk, die een algemeen moyenne van 1. Geert-Jan Manders behaalde het fraaie 1. Verrassend was dat niet want hij trad aan tegen voormalig wereldkampioen Eddy Merckx.

De Belg had alleen in de tweede set moeite met Nab. Zoals verwacht mag worden was de eredivisieploeg met een maatje te groot voor de thuisploeg. Het is natuurlijk de charme van de bekerstrijd dat lagere teams mogen biljarten tegen topploegen. Ton Rovers gaf bij de thuisploeg het goede voorbeeld. Tegen Anno de Kleine kwam hij er in de eerste twee sets niet aan om ver volgens met de derde set naar zich toe te trekken.

Op de nadere matchtafel bleek Pieter Hulsen niet opgewassen tegen het moyenne van 1. Daarna deed de T urk het iets rustiger aan maar eindigde hij toch nog altijd op een gemiddelde van 1. Eric Aerts behaalde ongeveer zijn gebruikelijke niveau maar dat was onvoldoende tegen de 1.

Met zestien punten liggen Koningsleer. Meest opvalen 0. Algemeen 1. Foto: Ton Smilde. Rik van Beers 1. Wellse Vaert — Burgmans Bilvoorbeeld. Speelronde 10 Koningsleer. Harrie van de Ven zette met De Veemarkt — Koningsleer.

Thorsten Frings redde in eerste nederlaag. Tevan Mourik remise zetten hun ploeg gen Dave van Geel was de eindstand op Thorsten Frings had het alweer na slechts 22 beurten Dat leverop zijn heupen en stond na maar 21 de bijzondere moyennes op van 2. Bovendien realiseerde de taal van 45 caramboles. Dat leverde Duitse winnaar een serie van veer tien.

Harrie van de Ven 1. Lenting 1. Burgmans Biljarts — Van Tom Beemsterboer 1. V an voor de 1. Manen behaalde via 1. Hij maakte in de laatste tien Staalbouw De Liefhebbleef Henk Over mars 1. Richard Dekker rambole voor. Raymund Swer tz 1.

Ludo Kools 1. Partycentrum Osdorp — Construcredde de eer. In Amsterdam bleef Speelronde 11 Ben Katwijk dankzij 1. Arnhem Marco Janssen 1. Rudy Gerritsen jartcentrum Arnhem Meest in het 1. Van Melis Handelsonderneming van Ramazan Durdu. Peter Heerkens Brock Amusement Marcel Hop1.

Markus Galla zorgde met een bleken namens de thuisploeg succesvol. Na de pauze sen Steven van Acker 1. Het teamgemiddelde Swertz. Wellse Vaert — De Liefhebber van 1. Marcel Hopmans, serie van elf, en Harrie van de Ven 1. Bert Hoefnagels verloor met Mathy Monnissen 1. De Veemarkt het kleinst mogelijke verschil van Ri— Partycentrum Osdorp Thorsten chard Dekker. Cues — De Veemarkt Henriek HaConstructor Staalbouw — Burgmans Bilnegraaf verraste iedereen met veer tig treffers na negentien omlopen: 2.

Dave Christiani 1. Constructor Staalbouw — Janm Brock Amusement Opvallend was de serie van elf en 0. Voor de koploper behaalde Jos Verheijen 1. Riny Zwiers 0. Veemarkt Riny Zwiers. Foto: Henry Thijssen 2 — Carambole Teeky Reesink presteerde prima met want Jos Bongers produceerde 1.

Markus W irgs toonde zich Speelronde 8 met 1. Namens de gasten behaalde ken Rob Lamboo trok met 1. Markus Heuser haalde Rob Lamboo 1. Riny Zwiers gaf met 1. Toine Dekkers bleef met 1. Luc de Coster vertrok met 0. Jos Bongers redde dankzij Tivoli — De Haven Jurgen de Ruij- 1.

Gert-Jan van der V een ter realiseerde het fraaie 1. Ton Rovers eindigde op 1. Luc de Coster verloor met 1. Dick van Mourik redde met o. Herman Slikker 1. Hans Handgraaf behaalde 0. Vries ondanks het feit dat de gast een reeks van negen produceerde. Eddie Siemens 1. Nu realiseerde Slikker 1. Take 5 — ComLog Elektrotechniek Jan Viskil realiseerde in eigen huis 1.

Het herstel van Fred Driessen liet niet lang op zich wachten want in Partycentrum Osdorp zette hij 1. Leo Portengen had onvoldoende aan 0. Vierde man Peter Schaper reikte tot een fraaie 0. Partycentrum Osdorp 3 — Snip Biljarts Het werd omdat Henk Meijer geen vuist kon maken tegen Leo de Jong.

Frans van den Assem bezorgde Hans Handgraaf zijn eerste seizoensnederlaag. Snip Biljarts gaat ondanks de derde remise als lijstaanvoerder in met negentien punten na elf duels. Nummer drie Par tycentrum Osdorp 3 staat met twaalf punten op grote achterstand. Speelronde 9 Snip Biljarts — Par tycentrum Osdorp 2 In deze kraker tussen de twee ongeslagen titelkandidaten bracht Perr y Tuin de thuisploeg op voorsprong.

Dirk Snip verzuimde de marge uit te breiden want hij verloor met van John de Bruijn. Herman Slikker kwam met 1. De strijd tussen de ongeslagen spelers Hans Handgraaf en John van Essen leverde een zege op voor Handgraaf.

Speelronde 10 Partycentrum Osdorp 2 — Take 5 Eric van Hoorn bleek middels 0. Casa Cara — Partycentrum Osdorp 3 Carel Wagenaar 0. Hij moest wel een felle strijd leveren met thuisspeler Dirk Thiele die het hem bepaald niet gemakkelijk maakte. Dat was ook te zien aan de einduitslag; beide heren fier bovenaan met zeven matchpunten. Toch ging Janssen met de eer strijken omdat zijn algemeen moyenne van 0.

Het eerste Rankingtoernooi van het Masterkampioenschap Noordoost Nederland beleeft op 8 en 9 febrauri de finale. Het Daarlerveen driebanden Open heeft diverse datums voor de voorronden. Donderdag 23 januari om Vrijdag 24 januari om Woensdag 29 januari Vrijdag 31 januari om Zaterdag 1 februari om Maandag 3 februari en donderdag 6 februari allebei Naam 1. Jac Janssen 2. Dirk Thiele 3. Archieffoto Piet Tilders 5. Jaco van der Ven 6. Ze trouwden om Het was een geweldige dag waarbij ze samen met familie, vrienden en kennissen met volle teugen mochten genieten.

Wij wensen het echtpaar een hele mooie toekomst. Libre 3e klasse district Veluwezoom Chris Lieferink op moyenne Het is al een tijdje terug, namelijk 11 oktober , dat Joke van de W iel en Nico van Alebeek elkaar het jawoord Naam 1.

Lieferink 2. Bouwman 3. Westmaas 4. Bouman 5. Kloppers 6. Hogerhorst 7. Het inleggeld bedraagt 6 euro. Opgave bij Jan Vos onder telefoonnummers en Marcel van de Heuvel was als thuisspeler favoriet en ofschoon hij op de uitnodiging als zevende stond vermeld, wist iedereen dat hij wel degelijk titelkandidaat was.

Jan Broeksteeg, als eerste geplaatst, behaalde twee over winningen en zijn beste partij speelde hij uit in 33 beurten. Met vier punten was een vijfde positie zijn deel. Eerdergenoemde Marcel van de Heuvel deed het stukken beter. Hij wist wel niet alle partijen winnend af te sluiten maar met tien punten bleef hij toch iedereen de baas. In zijn thuisbasis Thekes Herpen speelde hij zijn beste partij uit in veer tig beurten.

De hoogste serie van het toernooi schreef hij, met vijf treffers, samen met Mari Bloemers op zijn naam 5. Marcel van de Heuvel 2. Geert van Lith 3. Mari Bloemers 4. Jan Dunk 5. Jan Broeksteeg 6. Henk van Kaathoven 7. Op de openingdag geldt als aanvangstijdstip De moyennegrens is 3. Iedereen speelt zes duels.

Naam Vereniging 1. Roland Deelen De Peel 2. Roger Vaassen 2. Nico Reiding 3. Harry Pluijmaekers 4. Wilfried Godschalk 5. Kees Gosens 6. Jacky Geerlings 7. Jac van Hoof De Ster 4. Johan Martens Dubac 5. Roger de Kleine De Zwaantjes '82 6. Jean Verbeet 2. Mari Kuijpers 3. Erik Paters 4. Roel Toren 5. Dave Snijders 6. Ronald de Booijs 8. Broer van Zoggel 2. Wim van der Sanden 3. Hans van Gaal 4. Ad Geboers 5. Foto: Paul Brekelmans Twee deelnemers eindigden tijdens de districtsfinale Kempenland in de derde klasse driebanden groot met twaalf punten.

In biljartcentrum de Molen te Reusel betrof het zelfs twee spelers van dezelfde vereniging, namelijk Karper '83 uit Mierlo-Hout. Kampioen Jan van der Steen had evenals zijn naaste achtervolger Johan Kloft caramboles geproduceerd. Van der Sten had daar beurten voor nodig en Kloft Jan van der Steen met een moyenneverschil van 0. Hij verloor alleen van Kloft die op zijn beurt Antoon Klokgieter als enige voor moest laten gaan.

Nummer drie Gerard van Poppel had drie punten achterstand op het duo van Karper ' Hij zorgde met 0. Bart van de Sande zette via 0. Hekkensluiter Piet Roefs bleek met zeven treffers goed voor de hoogste serie. Jan van der Steen 2.

Johan Kloft 3. Gerard van Poppel 4. Antoon Klokgieter 5. Jos van Tilborg 6. Bart van de Sande 7. Wim Houbraken 8. Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij diverse cursus ruimtes aanbieden. Openingstijden: iedere dag vanaf Zalencentrum de Graver. Speelronde 9 Buro Balans wist met op gelijke hoogte te blijven met De Mixx. Wil de Wit was met 1. In W aalwijk won Evenementenshop. Hultermans Inst. Speelronde 10 Paul Bruijstens Speelronde 7 Taxi Korthout kon evenementenshop met van zich af schudden.

Biljar tplaza. T onnie Devoght was met 1. V oor de gasten blonk Paul Bruijstens uit met 1. Speelronde 8 De Molen 2 moest Evenementenshop. In een matige wedstrijd kwamen Boers en Roosenboom en Buro Balans tot De Goirlese kopman Erwin Hens tekende voor 1. De Mixx speelde thuis in Geldrop naar een overwinning op Hulter mans Inst.

Jack Wijnen redde de eer voor de gasten en speelde in 25 beurten zijn 40 caramboles bij elkaar. Jos van der Aa verlichtte de pijn voor de gasten door op bord vier via een serie van veertien 1. De Mixx — Biljar tplaza. Setpoint verloor met van Taxi Korthout. Wil de Wit speelde 1. Frank Hommering speelde met 1. Paul Bruijstens deed het met 1. Bar t Wellerd ging met een serie van tien van acquit en won met een gemiddelde van 1. Sharon van Dijk ontmoette Hans Vermulst die 1. V an den Berg Biljarts — De Molen 3 Hier viel een reeks van elf te bewonderen van Pedro van de Berg.

BC Tegelen 2 — De Hazelaar 4 Mar tien van Gestel 0. BC Tegelen — Voegersbedrijf W. Smetsers Cock Ooms hield de punten via 1. Karina Jetten gaf met 1. Hans Vermulst zette 1. Edwin van Woerkum realiseerde 1. Sjef van den Heuvel vertrok met 1. Peter Wolters 0. Buro Balans kreeg bezoek van De Molen 2 en verloor met Jan van den Ouwelant speelde 1. Jack Wijnen reikte tot 2. Nico van den Heuvel bij de thuisploeg 0. Voegersbedrijf W.

Smetsers — DAB Derde divisie driebanden poule 7 Thekes Herpen 8 aan de leiding met 0. Namens de Arnhemmers reikte Theo Scholten tot 0. Bij de gasten zette Dick Kuiper 1. Bosrand — V an den Harry Meulendijks: serie van 9. Foto: Arie Smetsers. Harry Meulendijks scoorde voor hem 3 Adrie Bosmans verzamelde de bezoekers een reeks van negen. Ben Brouwer 0. Peter van de middels 1. Thekes Herpen 8 heeft Linden zette 0. Jan Duynhoven kwam punt. Albert Plender baarde opzien met een serie van negen.

Bij de gasten realiseerde Willie Siemens 0. Lotus — Boeve Afbouw Lammert Homan 0. Erwin de Groot vertrok met 0. Hans V riendts behaalde 1. De formatie uit Enschede is met 21 punten uit 11 wedstrijden nog altijd ongeslagen en met zes punten voorsprong op weg naar de tweede divisie. Een opvallende wedstrijd tussen Pedro van de Berg: serie van Frits Pijnenburg tegen Karina Jetten eindigde in na 27 beurten.

Dat leverde moyennes op van respectievelijk 1. Jetten produceerde daarbij een reeks van tien. Henk van de Leest kwam tot 0. Robbie van de Griendt 0. Twan van Zantvoort behaalde 0. Teamgenoot Jan Peters bleef daar met 0. Sterk optreden van Noud van Haren 0. BC Tegelen — De Molen 3 Peter W olters 0. John van Tienen zorgde in eigen huis voor 0. Anne Hoekstra 0. Partycentrum Osdorp 4 — Sanne Badkamers Reinier Schretlen 0.

Oud Diemen — BeautySauna Peize Kopman Jaap Klinkhamer realiseerde 0. Zaanzicht — Puzzlingworld. Paul Witteman stak er middels 0. V eldman-Witte. Frans van Schaik verzamelde de vijfender tig caramboles na 22 beurten en dat leverde als moyenne 1. Een onverwachte domper voor de titelkandidaat bij de laagvlieger in Haarlem. Ben de Graaf maakte in de nastoot met vijf caramboles gelijk tegen W im van Zalm.

Valk Waarland — Sanne Badkamers Maarten Barsingerhorn zette 0. Zaanzicht — Albert Heijn van Rijn Een serie van zeven is niet zo bijzonder maar wel als een vierde man deze maakt. In dit geval Pieter Lammerts van de thuisploeg. W im van Zalm dankte zijn moyenne van 0. Gijs van Rijn 0. BeautySauna Peize — Partycentrum Osdorp 4 Reinier Schretlen was met 0.

De Biljart Ballen, 18e jaargang, januari pagina 16 Vierde divisie driebanden poule 2 Vierde divisie driebanden poule 3 Engels Capelle in middenmoot naar Theo Bierhuizen, Frank van Rooij en In de vierde divisie driebanden poule 2 blijft Engels Capelle goed meedraaien en schommelt in de middenmoot. Op bezoek bij Sportrust werd met gelijk gespeeld en wist Lucas Hoefakker op bord vier in 27 beur ten uit te spelen.

De ontmoeting bij Il Giardino ging echter met verloren. Het jaar werd afgesloten met een visite bij De Windhoek 2 en ook daar werd gelijk gespeeld. Dick Rotmans zorgen voor hoge moyennes van de avond. Richard Kramer van de thuisclub tekende voor 0. De Hazelaar 9 — BC Capelle 6: Eekhoorn 6 — BC Capelle 7: Frans den Otter was in 32 pogingen aan de meet. De Hazelaar 6 — De Hazelaar 9: BC Capelle 6 — Eekhoor n 6: Remco Gerrits was in 36 beurten uit. Piet van der Geest was met Voor de gasten redde Rob Kok de eer.

Vierde man Jos Kerkman had ook niet meer dan vijf pogingen nodig om Hans Koolen te verslaan. Jos Kerkman beperkte de schade voor de bezoekers. Alleen Michel van Agtmaal moest de eer aan Arie Rietdijk laten. Ton van Eekelen en W ilbert van Dijke waren succesvol aan Roosendaalse zijde. Sjoerd Breas en Tom Verbeek wonnen voor de Zeeuwse gasten. Robert van Stevendaal realiseerde in zes pogingen een gemiddelde van De Ram won met van De Wellse Vaert.

Demi Pattiruhu Frans van Hoeij behaalde in zeven omlopen een duidelijke over winning op Frans van de Luijtgaarden. Remko van Oosterom redde de eer door Frans van Hoeij te verslaan. HWA Hordijk Belj. BC Capelle 6 - De Hazelaar 7: De Hazelaar 9 Merwehof: Hordijk Bilj. Art 2 — BC Capelle 7: BC Capelle 2 — Mer wehof: Dick Rotmans speelde voor Capelle 1. Eekhoorn 6 — De Hazelaar 6: De Hazelaar 7 — BC Capelle 2: BC Capelle 6 — De Hazelaar 6: Merwehof — Eekhoorn 6: Speelronde 9 De Hazelaar 6 — De Hazelaar 7: Frank van Rooij was met 0.

De partijen met een lengte van 70 caramboles beginnen op vrijdagavond om Op zaterdag en zondag wordt om Deelnemers Naam 1. Loet de Hooge 2. Johan Louwerse 3. Jeroen Jochems 4. Marijn Hendriksen 5. Robert Vink 6. Kees Coppens 7. John van der Sanden 8. Frans van de Luijtgaarden zette in vijf beurten een gemiddelde van De Ram bleef in de confrontatie met HWA Alblasserdam met op gelijke hoogte en verspeelde weer een kostbaar punt.

Speerpunten vormen de intensivering van de samenwerking met Carambole, meer aandacht voor het jeugdbeleid en nieuwe speelvormen, meer media-aandacht om leden en sponsors aan te trekken. Vanaf deze plaats richt ik een woord van dank aan alle medewerkers van het bondsbureau die ons in het afgelopen jaar met de administratieve uitvoering van onze sport hebben bijgestaan. Een bijzonder woord van dank gaat naar onze bondsraadafgevaardigden en leden van de structuurcommissie die de turbulente periode hebben doorstaan en mede hebben bijgedragen tot het harmonieuze compromis voor de nieuwe KNBB structuur.

Resteert mij nog jullie allen een voorspoedig te wensen, met veel sportieve hoogtepunten. Graag nodig ik u allen alvast uit voor het eerste grote driebanden evenement in , de KNBB- BiljartPoint - Masters driebanden, van 16 tot en met 19 januari in Kaatsheuvel. Prettige jaarwisseling en spor tieve groet, Namens het sectiebestuur driebanden, Santos Chocron, voorzitter. Vijf vragen aan Santos Chocron Media-impuls voor driebanden 1. Hoe kijkt u als voorzitter van de Sectie driebanden terug op het sportieve jaar , wat waren de hoogtepunten?

Het sportjaar heeft veel hoogtepunten gekend. Zowel individuele als teamprestaties, nationaal en Internationaal, hebben het jaar positief gekenmerkt. Nederland pakte de titel: Europees kampioen Therese Klompenhouwer prolongeerde haar titel in een eindstrijd tegen Karina Jetten, een Nederlandse finale dus. Daar veroverde hij de bronzen medaille door eerst Dick Jaspers en daar na de Kore- aan Kim Kyung-Roulte te verslaan met Nationaal waren de Grand-Prix toernooien een groot succes.

Wat heeft het jaar gebracht in bestuurlijk opzicht, zowel voor Driebanden als voor de ontwikkelingen op het samenwerkingspad met Carambole. Het sectiebestuur driebanden, dat al jaren in een onderbezetting opereer t, kreeg versterking van Dirk Snip en Eric van Thiel na het vertrek van Ben Velthuis en Hans Handgraaf. In juni gaf Dirk Snip te kennen zijn drukke werkzaamheden niet te kunnen combineren met de bestuurlijke activiteiten. Daardoor is hij uit het bestuur gestapt. We prijzen ons gelukkig assistentie te hebben gekregen van de structuurcom- jaar traditie, prestige en kwaliteit missie driebanden en van onze bondsraadafgevaardigden die he t sectiebestuur met raad en soms ook met daa d hebben bijgestaan.

In oktober van , na een lange periode van onenigheid tussen geledingen binnen de KNBB, hebben de bondsraad, het bonsbestuur en de sectiebesturen overeenstemming bereikt over de herstructurering van de KNBB. De richtlijnen en voorstellen met betrekking tot deze nieuwe structuur zijn opgenomen in het zo genoemde Rappor t Donkervoort. Er is een nieuw overgangsbestuur benoemd, waarin de sectievoorzitters zijn vertegenwoordigd. Dit overgangsbestuur heeft als voornaamste taak gekregen de voorstellen uit het Rapport Donkervoort naar een nieuwe KNBB structuur te vertalen.

Sporttechnisch zal er voor de sectie niet veel veranderen. De huidige sectie, straks disciplinecommissie driebanden, zal haar wedstrijdtechnische autonomie met eigen begroting behouden. Een noodzakelijke vernieuwing om de KNBB en haar geledingen een nieuwe impuls te geven, waarbij alle keusporten disciplines meer zeggenschap in het bondsbestuur zullen krijgen. Dat betekent tevens dat de samenvoeging van onze sectie met Carambole niet meer zinvol is.

Wel zal worden gekeken naar gezamenlijke activiteiten. Daartoe is een Commissie benoemd die de wedstrijdherstructurering van de discipline Carambole gaat begeleiden, waarin driebanden is ver tegenwoordigd. Voor alle duidelijkheid: de ervaren bestuursploeg gaat, volkomen volgens afspraak, de weg vrij maken naar een nieuwe toekomst. Wat houdt dat voor u persoonlijk in en voor andere bestuursleden? In principe zijn alle bestuurders van de bestaande lagen, bondsraad, bondsbestuur en sectiebestuur, aftredend per 1 januari Er zal een nieuwe Algemene Leden Vergadering worden uitgeschreven die uit een representatieve doorsnee van de Disciplines zal bestaan, met een evenredig aantal stemmen aan het aantal Disciplineleden.

Carambole, Driebanden, Pool en Snooker. Deze ALV kiest ver volgens een nieuw bondsbestuur, de secties gaan over tot disciplinecommissie met in principe een eigen raad of achterban. Details hierover volgen in de loop van het overgangsjaar De sectieraden krijgen de gelegenheid om tijdens de sectieraadvergaderingen in het proces in te grijpen: go of no go — momenten. Voor mij persoonlijk houdt het in dat ik mij niet meer zal kandideren voor een bestuursfunctie.

Bij de implementatie van de nieuwe KNBB structuur eindigt dus mijn bestuurlijke betrokkenheid bij de biljartsport, in het bijzonder bij het Driebanden. Voor nieuwe bestuurders worden thans profielen opgesteld die in de loop van worden gepubliceerd. Kandidaten kunnen zich dan voor een bestuursfunctie aanmelden. Wat staat de leden op het gebied van innovatie en promotie te wachten in het komende jaar?

De biljartsport wil op zoek naar nieuwe impulsen. Voor staat de promotie van de driebandensport hoog in vaandel. Dankzij de extra contributiebijdrage van onze leden, kunnen we in onze sport meer in de media brengen. Innovatief in dit traject is de aandacht die we in aan de jeugd zullen gaan besteden. Zo hebben we voor april het EK driebanden voor junioren in Zevenbergen en voor september het WK driebanden voor junioren in Sluiskil naar Nederland gehaald.

Die gelegenheden zullen worden benut om het jeugdbiljarten innovatief aan de media te presenteren. De Masters is het eerste belangrijke evenement in Het toernooi krijgt door het initiatief van de nieuwe organisatie, Biljar t Evenementen Nederland, met ondersteuning van de hoofdsponsor, BiljartPoint software, een nieuwe impuls. Een vernieuwd concept, in een ambiance en entourage die, mede dankzij de prachtige accommodatie, De W erft in Kaatsheuvel, het prestige en de uitstraling aan het evenement en zal geven dat het verdient.

Ook Multi discipline evenementen, verdienen onze aandacht in Wat zou het nieuwe jaar sportief en organisatorisch moeten brengen om van een geslaagd jaar te spreken? Voor onze sectie zou een overgangsjaar moeten betekenen naar meer media-aandacht. Wij hopen in organisaties te blijven interesseren voor sponsoring van onze evenementen, Masters, bekerfinale, Grand-Prix, A- en B-kampioenschappen. Het zou helemaal mooi zijn als we een naamgever aan onze teamcompetitie en evenementen kunnen verbinden.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat de voorbereidingen in voor de overgang van sectie naar disciplinecommissie harmonieus zullen verlopen, op weg naar een stabielere KNBB organisatiestructuur. De voorsprong van het Zeeuwse team is na veertien speelronden zo groot zes en acht punten op de belangrijkste concurrenten dat de toppositie op de ranglijst bijna niet meer in gevaar kan komen.

Bij het ingaan van de winterstop liggen Partycentrum Osdorp, STZ Zundert, Capelle de Terp, De Distel Biljar ts en Holland Mineraal nog volop in de race voor de vier plaatsen in de play-offs waaruit aan het eind van de competitie de kampioen moet komen. Dick Jaspers is op gemiddelde de beste speler met 1. Peter De Backer is de meest waardevolle speler voor zijn team met de volle matchpunten uit zijn optredens: veertien uit zeven. De top drie bestaat niet toevallig uit spelers van Dallinga.

De competitie ging voor Dallinga-Frans Bevers glorieus van star t met een overwinning in het huis van het team dat als voor naamste concurrent werd gezien: Partycentrum Osdorp. Eddy Leppens won van Eddy Merckx met De return liet weer zien hoe superieur Dallinga is: de overwinning bleef weer in Sluiskil , vooral dank zij de twee kopmannen. Caudron versloeg Jaspers met klein verschil in 22 , Leppens speelde een wereldpartij tegen Merckx: in De wedstrijd tussen twee concurrenten voor de tweede plaats, Partycentrum Osdorp en STZ Zundert, eindigde in een over winning voor de Amsterdammers.

De beste moyennes tussen haakjes de partijen : 1 Dick Jaspers 1. De competitie in de eredivisie ver volgt op 5 januari met de 15e ronde. Voor deze eerste ranking, die duurt tot en met 8 februari hebben zich 96 deelnemers in- geschreven. De achtste finales worden op vrijdag 7 februari gespeeld om Een dag later speelt men de halve fina- Nieuw record Henk Habraken namens lijstaanvoerder Post Luchtkanalen len Ivan Stitschinsky had aan 1.

Huub W ilkowski bleef met 1. Foto: Paul Brekelmans. Danny Geysen In poule twee heeft Post Luchtkanalen 1. Lentwee punten voorsprong op Eekhoor n nart Schrauwen gaf met 1. Sanden tekaartje af. Henk Habra— De Molen Roland Uytdewilligen ken baarde met een gemiddelde van zette middels 1. Rijsselt Speelronde 7 Tegelen John Rovers 1. Voor de gasten maakte Karl Heinz Gertzen een serie van elf. Sanden Ger tzen 1.

Paul Bruijstens reikte tot 1. BurgmansRichard Berkelmans zette een serie van Biljarts. Vierde man tien in de boeken. V oor tien. De Molen — Koerierbedr. Rijsselt de bezoekers waren Roland Uytdewilli Menno de Vries 1. Voor de bezoekers kwam Thovoor 1. De Molen — Poelierschraumas Broux tot 1. Eekhoorn — AJ Bilwen. Roger Spijkers 1. Kay de Zwart proHendrickx 1. Post Luchtkanalen — Eekhoorn In malen was voor Henk Habraken.

De indeze streekderby in Reusel versloeg woner van Sint-Oedenrode verzamelde Roger Spijkers, reeks van tien, Johan de vijfenveertig caramboles na slechts Roijers met 1. Post negentien beurten en dat leverde het Luchtkanalen — Poelierschrauwen.

TegenHenk Habraken bleef met 1. Koerierdus onvoldoende aan 1. Huub bedr. Sanden Wilkowski realiseerde 1. De prestatie van Jack van Peer Speelronde 11 1. Sanden — Post Luchtkanalen Nu bleek Habraken 1. BC Caopgewassen tegen de 1. T om Persyn Claessen. Davy van Havere was de 1. Huub W ilkowski Dick Weeremans 0. Josep Maria Mas Canableven aan de goede kant van de scodell redde middels 1.

Karl Heinz de Vries voor een serie van elf. PoelierGertzen was uitblinker met 1. Bij schrauwen. Zijn teamgenoot een voor. Rijsselt Kopman Uytserie van tien. Sanden — BC Capelle 45 uit Zijn algemeen gemiddelde Reserve Alex Voets bleef dankzij na negen duels was 1.

Eekhoorn — 1. Wiljan van den Heuvel re. Voor de gasten zette Dirk Weere1. BC Capelle — rebord. Tom Persyn realiseerde 1. De finale volgt dan om half vier. De indeling van de poules en het programma zijn te vinden op de site van de KNBB. Voor de overige drie plaatsen zijn er gezien de huidige stand nog acht kanshebbers. Met een verschil van zeven punten tussen de nummer vier en de nummer negen is er dus nog veel mogelijk.

In biljartcentrum 't Ottertje eindigde het duel in Stefan Galla. Jens van Dam speelde, dankzij zijn 1. Jeffrey van Nijnatten bleef na een marathonpar tij van 76 beurten op gelijkte hoogte met Sander Jonen. Francis Forton zag de winst naar zijn landgenoot Eddy Merckx gaan. Toch kreeg Valentijn de nodige weerstand van Therese Klompenhouwer maar trok na 41 pogingen met aan het langste eind.

Jef Philipoom 1. Raimond Burgman bleek voor hem te sterk. Eddy Leppens, die de laatste tijd in blakende vorm is, speelde tegen Martien van der Spoel 1. Glenn Hofman was met 1. Jean-Paul de Bruijn had zijn handen vol aan Henk Blauwblomme maar trok wel de winst naar zich toe. Holland Mineraal — Aardexpres Stefan Galla was met zijn 2.

W ijnen kwam tot tien caramboles. Kopman Anno de Kleine bleef na 42 beur ten Arie Weijenburg met net voor. Een goed spelende Stefan Spilleman tekende voor een zege op Ber t Peijnenburg. Voor Jelle Pijl eindigde de botsing met Marti Hermse in Alleen Ad Broeders wist te winnen en gaf Danny Breur een fikse oorveeg.

Voor Jean van Erp zat er ook geen succesje in, hij verloor met van Roland For thomme. Herman van Daalen zorgde voor een puntendeling met Raymon Groot. De enige winstpartij voor de gastheren kwam op naam van Jeffrey Jorissen, hij wist Barry van Beers van zich af te schudden. In de laatste set was Van Uum in zijn ritme gezien de score na zes beurten.

Janssen verloor de eerste set om vervolgens Jonen met te verslaan. In de derde set was het krachtsverschil groot. Tussenstand in punten en in sets. Het meeste spektakel kwam na de pauze. Geert-Jan Manders kreeg tegen Frans van Kuyk in de aanvangsset geen voet aan de grond gezien de uitslag na zes pogingen. De bezoeker maakte een serie van elf. Manders toonde zich echter niet onder de indruk en kwam in de middelste set eveneens met een reeks van elf op de proppen.

Hij was na slechts vijf beur ten al aan de eindstreep met vijftien punten. De laatste set kwam weer op naam van Van Kuyk, die een algemeen moyenne van 1. Geert-Jan Manders behaalde het fraaie 1. Verrassend was dat niet want hij trad aan tegen voormalig wereldkampioen Eddy Merckx. De Belg had alleen in de tweede set moeite met Nab. Zoals verwacht mag worden was de eredivisieploeg met een maatje te groot voor de thuisploeg.

Het is natuurlijk de charme van de bekerstrijd dat lagere teams mogen biljarten tegen topploegen. Ton Rovers gaf bij de thuisploeg het goede voorbeeld. Tegen Anno de Kleine kwam hij er in de eerste twee sets niet aan om ver volgens met de derde set naar zich toe te trekken.

Op de nadere matchtafel bleek Pieter Hulsen niet opgewassen tegen het moyenne van 1. Daarna deed de T urk het iets rustiger aan maar eindigde hij toch nog altijd op een gemiddelde van 1. Eric Aerts behaalde ongeveer zijn gebruikelijke niveau maar dat was onvoldoende tegen de 1. Met zestien punten liggen Koningsleer. Meest opvalen 0. Algemeen 1. Foto: Ton Smilde. Rik van Beers 1. Wellse Vaert — Burgmans Bilvoorbeeld. Speelronde 10 Koningsleer.

Harrie van de Ven zette met De Veemarkt — Koningsleer. Thorsten Frings redde in eerste nederlaag. Tevan Mourik remise zetten hun ploeg gen Dave van Geel was de eindstand op Thorsten Frings had het alweer na slechts 22 beurten Dat leverop zijn heupen en stond na maar 21 de bijzondere moyennes op van 2. Bovendien realiseerde de taal van 45 caramboles. Dat leverde Duitse winnaar een serie van veer tien. Harrie van de Ven 1. Lenting 1. Burgmans Biljarts — Van Tom Beemsterboer 1.

V an voor de 1. Manen behaalde via 1. Hij maakte in de laatste tien Staalbouw De Liefhebbleef Henk Over mars 1. Richard Dekker rambole voor. Raymund Swer tz 1. Ludo Kools 1. Partycentrum Osdorp — Construcredde de eer. In Amsterdam bleef Speelronde 11 Ben Katwijk dankzij 1. Arnhem Marco Janssen 1. Rudy Gerritsen jartcentrum Arnhem Meest in het 1.

Van Melis Handelsonderneming van Ramazan Durdu. Peter Heerkens Brock Amusement Marcel Hop1. Markus Galla zorgde met een bleken namens de thuisploeg succesvol. Na de pauze sen Steven van Acker 1. Het teamgemiddelde Swertz. Wellse Vaert — De Liefhebber van 1. Marcel Hopmans, serie van elf, en Harrie van de Ven 1. Bert Hoefnagels verloor met Mathy Monnissen 1. De Veemarkt het kleinst mogelijke verschil van Ri— Partycentrum Osdorp Thorsten chard Dekker.

Cues — De Veemarkt Henriek HaConstructor Staalbouw — Burgmans Bilnegraaf verraste iedereen met veer tig treffers na negentien omlopen: 2. Dave Christiani 1. Constructor Staalbouw — Janm Brock Amusement Opvallend was de serie van elf en 0. Voor de koploper behaalde Jos Verheijen 1. Riny Zwiers 0. Veemarkt Riny Zwiers. Foto: Henry Thijssen 2 — Carambole Teeky Reesink presteerde prima met want Jos Bongers produceerde 1.

Markus W irgs toonde zich Speelronde 8 met 1. Namens de gasten behaalde ken Rob Lamboo trok met 1. Markus Heuser haalde Rob Lamboo 1. Riny Zwiers gaf met 1. Toine Dekkers bleef met 1. Luc de Coster vertrok met 0. Jos Bongers redde dankzij Tivoli — De Haven Jurgen de Ruij- 1.

Gert-Jan van der V een ter realiseerde het fraaie 1. Ton Rovers eindigde op 1. Luc de Coster verloor met 1. Dick van Mourik redde met o. Herman Slikker 1. Hans Handgraaf behaalde 0. Vries ondanks het feit dat de gast een reeks van negen produceerde. Eddie Siemens 1. Nu realiseerde Slikker 1. Take 5 — ComLog Elektrotechniek Jan Viskil realiseerde in eigen huis 1.

Het herstel van Fred Driessen liet niet lang op zich wachten want in Partycentrum Osdorp zette hij 1. Leo Portengen had onvoldoende aan 0. Vierde man Peter Schaper reikte tot een fraaie 0. Partycentrum Osdorp 3 — Snip Biljarts Het werd omdat Henk Meijer geen vuist kon maken tegen Leo de Jong.

Frans van den Assem bezorgde Hans Handgraaf zijn eerste seizoensnederlaag. Snip Biljarts gaat ondanks de derde remise als lijstaanvoerder in met negentien punten na elf duels. Nummer drie Par tycentrum Osdorp 3 staat met twaalf punten op grote achterstand. Speelronde 9 Snip Biljarts — Par tycentrum Osdorp 2 In deze kraker tussen de twee ongeslagen titelkandidaten bracht Perr y Tuin de thuisploeg op voorsprong.

Dirk Snip verzuimde de marge uit te breiden want hij verloor met van John de Bruijn. Herman Slikker kwam met 1. De strijd tussen de ongeslagen spelers Hans Handgraaf en John van Essen leverde een zege op voor Handgraaf. Speelronde 10 Partycentrum Osdorp 2 — Take 5 Eric van Hoorn bleek middels 0. Casa Cara — Partycentrum Osdorp 3 Carel Wagenaar 0. Alle wedstrijden worden op zaterdagmiddag gespeeld en beginnen telkens om Het aantal te spelen dagen is afhankelijk van het totaal aan inschrijvingen.

Er worden volledige partijen met handicap gespeeld volgens de KNBB tabel. Het opgeven van naam, moyenne en e-mailadres is voldoende. Meer informatie is te verkrijgen via telefoonnummer: Met twee punten voorsprong op de geroutineerde opponenten pakte hij de gewestelijke titel.

De speler uit Groede, die als eerste was geplaatst, realiseerde met 0. Vink maakte overigens met een verliespartij in de eerste ronde een slechte start. Na een goed herstel kwam hij een paar ronden later , ondanks een gemiddelde van 1. Verder liet hij geen steekje meer vallen. Vooral in de finalepartij tegen Frank de Graaf was Michael Vink, met een start van 24 uit 10, duidelijk.

Het duurde nog wel tot de 22e omloop voor de nieuwe kampioen met de tellijst kon onder tekenen. Rinus Kramer 3. Frank de Graaf 4. Marcel de Pijper 5. Martin Capelle 6. John Heskes 7. Johan van Ginneken 8. Fred Hanjoel 2. Theo van Kleef 3. Cor Trampe 5. Billy Sewsaran 7. Jan Bakker 8. Leo Meershoek 9. Besoyensestraat AL Waalwijk tel.

Deelnemers Noord Naam 1. Aad Boogaard 2. Ben Koper 3. Sebastiaan de Bruin 4. John Busman 5. Rob Tijms 6. Jack Buisman 7. Jos Duyves 8. Peter Tanis 2. Fred Hanjoel 3. Eindstraat 50 AE Drunen Tel. Kom eens langs voor een lekker kopje koffie, een heerlijk koud tapje, of gewoon een gezellig potje biljarten. Kees Hunnego 5. Adrie v. Gaag 6. Koert Veninga 7. Dennis Sassen 8. De partijlengte is caramboles en de aanvang is zaterdag om Deelnemers Naam 1.

Ad van Sas 2. Theo van Meel 3. Hans van Eijk 4. Willem van Bezuyen 5. Thuisspeler John van der Sanden wist met twee punten voorsprong op Edwin Ligtenberg de titel te veroveren. Daarbij b ehaalde hij m et 2. Edwin Ligtenberg speelde de hoogste serie van 21 bij elkaar. De finalepartij tussen John van der Sanden en Edwin Ligtenberg bracht een spannende ontknoping van het toernooi.

Nadat Ligtenberg een achterstand van vijftien caramboles had weggewerkt nam hij in de 21e omloop met de leiding. Na vier onproductieve beurten zag hij Van Naam 1. John van der Sanden 2. Edwin Ligtenberg 3. Henk Blom 4. Henk van Wordragen 5. Frans van Groeninge 6. Liefst drie deelnemers behaalden met acht punten de hoogste score. Hans Leenders had acht punten en met 1. Foto met dank aan www. Nummer drie Cees 1. Hans Leenders 8 1. John Mittemeijer 8 1. Cees van de Berg 8 1. Ad V erhoeven realiseerde met 4.

Ger Stolte 6 1. Ad Verhoeven 4 1. John van Duijn 4 1. Joop de Wit 4 1. Wim den Heijer 2. Ben de Graaf 3. Jeroen van den Kuilen 4. Andre van Ham 5. Piet Kraaijvanger 6. Huub Pijnacker 7. Hierna sloeg Edwin Ligtenberg toe en speelde met een reeks van zeven zijn bord vol. John van der Sanden benutte de gelijkmakende beurt en bracht de partijstand in evenwicht en kon door districtsbestuurder Peter van Wezel als kampioen gehuldigd worden. Bob de Zeeuw 2. Martin Twigt 3. Jos Mathot 4. Marcel Sekreve 5.

Chris Disma 6. Jos Verdel 7. Ruud de Waard 8. NL District Rotterdam van de Kon. Speelronde 9 Buro Balans wist met op gelijke hoogte te blijven met De Mixx. Wil de Wit was met 1. In W aalwijk won Evenementenshop. Hultermans Inst. Speelronde 10 Paul Bruijstens Speelronde 7 Taxi Korthout kon evenementenshop met van zich af schudden. Biljar tplaza. T onnie Devoght was met 1. V oor de gasten blonk Paul Bruijstens uit met 1. Speelronde 8 De Molen 2 moest Evenementenshop. In een matige wedstrijd kwamen Boers en Roosenboom en Buro Balans tot De Goirlese kopman Erwin Hens tekende voor 1.

De Mixx speelde thuis in Geldrop naar een overwinning op Hulter mans Inst. Jack Wijnen redde de eer voor de gasten en speelde in 25 beurten zijn 40 caramboles bij elkaar. Jos van der Aa verlichtte de pijn voor de gasten door op bord vier via een serie van veertien 1. De Mixx — Biljar tplaza. Setpoint verloor met van Taxi Korthout. Wil de Wit speelde 1. Frank Hommering speelde met 1. Paul Bruijstens deed het met 1.

Bar t Wellerd ging met een serie van tien van acquit en won met een gemiddelde van 1. Sharon van Dijk ontmoette Hans Vermulst die 1. V an den Berg Biljarts — De Molen 3 Hier viel een reeks van elf te bewonderen van Pedro van de Berg. BC Tegelen 2 — De Hazelaar 4 Mar tien van Gestel 0. BC Tegelen — Voegersbedrijf W. Smetsers Cock Ooms hield de punten via 1. Karina Jetten gaf met 1. Hans Vermulst zette 1. Edwin van Woerkum realiseerde 1.

Sjef van den Heuvel vertrok met 1. Peter Wolters 0. Buro Balans kreeg bezoek van De Molen 2 en verloor met Jan van den Ouwelant speelde 1. Jack Wijnen reikte tot 2. Nico van den Heuvel bij de thuisploeg 0. Voegersbedrijf W. Smetsers — DAB Derde divisie driebanden poule 7 Thekes Herpen 8 aan de leiding met 0. Namens de Arnhemmers reikte Theo Scholten tot 0. Bij de gasten zette Dick Kuiper 1. Bosrand — V an den Harry Meulendijks: serie van 9. Foto: Arie Smetsers. Harry Meulendijks scoorde voor hem 3 Adrie Bosmans verzamelde de bezoekers een reeks van negen.

Ben Brouwer 0. Peter van de middels 1. Thekes Herpen 8 heeft Linden zette 0. Jan Duynhoven kwam punt. Albert Plender baarde opzien met een serie van negen. Bij de gasten realiseerde Willie Siemens 0. Lotus — Boeve Afbouw Lammert Homan 0. Erwin de Groot vertrok met 0. Hans V riendts behaalde 1. De formatie uit Enschede is met 21 punten uit 11 wedstrijden nog altijd ongeslagen en met zes punten voorsprong op weg naar de tweede divisie.

Een opvallende wedstrijd tussen Pedro van de Berg: serie van Foto: www. Frits Pijnenburg tegen Karina Jetten eindigde in na 27 beurten. Dat leverde moyennes op van respectievelijk 1. Jetten produceerde daarbij een reeks van tien. Henk van de Leest kwam tot 0. Robbie van de Griendt 0.

Twan van Zantvoort behaalde 0. Teamgenoot Jan Peters bleef daar met 0. Sterk optreden van Noud van Haren 0. BC Tegelen — De Molen 3 Peter W olters 0. John van Tienen zorgde in eigen huis voor 0. Anne Hoekstra 0. Partycentrum Osdorp 4 — Sanne Badkamers Reinier Schretlen 0. Oud Diemen — BeautySauna Peize Kopman Jaap Klinkhamer realiseerde 0. Zaanzicht — Puzzlingworld.

Paul Witteman stak er middels 0. V eldman-Witte. Frans van Schaik verzamelde de vijfender tig caramboles na 22 beurten en dat leverde als moyenne 1. Een onverwachte domper voor de titelkandidaat bij de laagvlieger in Haarlem. Ben de Graaf maakte in de nastoot met vijf caramboles gelijk tegen W im van Zalm.

Valk Waarland — Sanne Badkamers Maarten Barsingerhorn zette 0. Zaanzicht — Albert Heijn van Rijn Een serie van zeven is niet zo bijzonder maar wel als een vierde man deze maakt. In dit geval Pieter Lammerts van de thuisploeg. W im van Zalm dankte zijn moyenne van 0. Gijs van Rijn 0. BeautySauna Peize — Partycentrum Osdorp 4 Reinier Schretlen was met 0.

De Biljart Ballen, 18e jaargang, januari pagina 16 Vierde divisie driebanden poule 2 Vierde divisie driebanden poule 3 Engels Capelle in middenmoot naar Theo Bierhuizen, Frank van Rooij en In de vierde divisie driebanden poule 2 blijft Engels Capelle goed meedraaien en schommelt in de middenmoot.

Op bezoek bij Sportrust werd met gelijk gespeeld en wist Lucas Hoefakker op bord vier in 27 beur ten uit te spelen. De ontmoeting bij Il Giardino ging echter met verloren. Het jaar werd afgesloten met een visite bij De Windhoek 2 en ook daar werd gelijk gespeeld. Dick Rotmans zorgen voor hoge moyennes van de avond. Richard Kramer van de thuisclub tekende voor 0.

De Hazelaar 9 — BC Capelle 6: Eekhoorn 6 — BC Capelle 7: Frans den Otter was in 32 pogingen aan de meet. De Hazelaar 6 — De Hazelaar 9: BC Capelle 6 — Eekhoor n 6: Remco Gerrits was in 36 beurten uit. Piet van der Geest was met Voor de gasten redde Rob Kok de eer.

Vierde man Jos Kerkman had ook niet meer dan vijf pogingen nodig om Hans Koolen te verslaan. Jos Kerkman beperkte de schade voor de bezoekers. Alleen Michel van Agtmaal moest de eer aan Arie Rietdijk laten. Ton van Eekelen en W ilbert van Dijke waren succesvol aan Roosendaalse zijde. Sjoerd Breas en Tom Verbeek wonnen voor de Zeeuwse gasten. Robert van Stevendaal realiseerde in zes pogingen een gemiddelde van De Ram won met van De Wellse Vaert.

Demi Pattiruhu Frans van Hoeij behaalde in zeven omlopen een duidelijke over winning op Frans van de Luijtgaarden. Remko van Oosterom redde de eer door Frans van Hoeij te verslaan. HWA Hordijk Belj. BC Capelle 6 - De Hazelaar 7: De Hazelaar 9 Merwehof: Hordijk Bilj. Art 2 — BC Capelle 7: BC Capelle 2 — Mer wehof: Dick Rotmans speelde voor Capelle 1. Eekhoorn 6 — De Hazelaar 6: De Hazelaar 7 — BC Capelle 2: BC Capelle 6 — De Hazelaar 6: Merwehof — Eekhoorn 6: Speelronde 9 De Hazelaar 6 — De Hazelaar 7: Frank van Rooij was met 0.

De partijen met een lengte van 70 caramboles beginnen op vrijdagavond om Op zaterdag en zondag wordt om Loet de Hooge 2. Johan Louwerse 3. Jeroen Jochems 4. Marijn Hendriksen 5. Robert Vink 6. Kees Coppens 7.

John van der Sanden 8. Frans van de Luijtgaarden zette in vijf beurten een gemiddelde van De Ram bleef in de confrontatie met HWA Alblasserdam met op gelijke hoogte en verspeelde weer een kostbaar punt. De partijlengte is 40 caramboles en op vrijdagavond 10 januari begint men om Voor zaterdag en zondag is de aanvangstijd bepaald op De plaats van handelen is in Sporthal Lagewei aan de Ploegwei 3 in Barendrecht.

Cees van den Berg 2. Gerard Mens 3. Gerard Bongers 4. Bert Willems 5. Aad de Vlaam 6. Kees Wijnmalen 7. John Marcussen 8. Jochems verzamelde evenals Chris Ververs van De Wellse Vaert twaalf wedstrijdpunten maar had een aanzienlijk beter gemiddelde. De hoogste serie van vijftien was voor Jan Rentmeester.

Моему solborn venture investment company что очумели

The totals for the United Kingdom are as follows : Total carried. Originating on the systems of the res- pective companies. Passengers holding ordinary tickets : First class Number 31, Number 26, Second class 13,, 12, Third class 1,,, ,, Total. Passengers holding workmen's tickets 1,,, ,, ,, Season tickets : First class , Second class 88, 82, Third class , Total. Prior to the accidental fact that a passenger in the course of a single journey passed over lines belonging to two or more systems led to his being shown as a separate passenger by two or more companies, and given undue weight in the totals.

GREAT BRITAIN 53 If it be assumed that each annual season ticket represents single journeys, the figures given above under the head of "originating on the systems of the respective companies" represent the following total numbers, of single tickets : Number. First class. Table VI. General marchandise Tons. Other minerals ,, ,, ,, 72,, Live stock : Horses Number Number , Cattle 5,, Calves Not separately , Sheep. The amount of duplication from this source in the method of record previous- ly in force was, in fact as the above figures show , considerably greater in the case of goods traffic than in that of passenger traffic.

Electrical working of Railways. The table given in Appendix 2 contains particulars of the electrical working of railways in the year With one exception the Bessbroock and Newry Tramway, three miles in length all the lines included in the table are English lines. At the end of the year the total length in equivalent of single track worked solely by electricity was miles 70 chains ; the length worked partly by electricity being miles 52 chains.

The corresponding lengths at the end of were miles 60 chains, and miles respectively. The number of miles travelled was as follows : Train miles. Car r niles. Passenger trains Miles. These figures do not represent the entire quantity of electrical energy generated, the quantity lost in conversion being excluded.

It has been customary to give at the end of the annual reports a summary statement comparing the more important totals for the year under review with those for the year immediately preceding, but no exact comparison of this kind can be made between the totals for and those for , owing to the changes of basis which have been indicated.

From the shareholders' point of view one of the best indices of the net result of railway working in a particular year is that afforded by the statistics showing the average rate per cent, per annum of the dividend paid by the companies collectively on their total ordinary capital. During the nine years ending the average rate paid on the total ordinary capital exclusive of nominal additions , whether ranking for dividend or not, was 4.

The average for the year was 4. The basis of the rate was slightly altered as between and , but the alteration does not appreciably affect the comparison. The statistical continuity of these returns, already broken by the chan- ges consequent on the introduction of a new system, will unfortunately be further affected by the special arrangements made for working the railways during the war, and new difficulties will arise in connection with the returns for and Statement as to Railways presented by the Ministry of Transport.

H Relations between the Government and the Companies. In a letter addressed to the Railway Companies by Mr. Runciman, then President of the Board of Trade, on September 5th, , it is stated that " the Government undertakes to extend the period of guarantee of net receipts to two years after the termination of the war.

On the cessation of hostilities at the end of , the Government were not free simply to hand back the railways to their owners, since they were bound by the undertakings of their predecessors to extend the period of the guarantee of pre-war net receipts for two years after the termination of the war. The financial position to be faced was serious.

Successive increases in wages throughout the country, and in railwaymen's wages in particular, and in the cost of material had brought railway expenditure to a level which involved a heavy burden on the exchequer to meet the. The loss in working in respect of the financial year was -estimated, on the formation of the Ministry of Transport, at 45,,, after credit has been given for all Government traffic, apart from certain disturbing factors and the possibility of an increase in freight rates.

The shortage of labour and material during the war, the work under- taken by the railway companies in manufacturing for war purposes, and the need for keeping expenditure down to the minimum compatible with safety had resulted in the accumulation of heavy arrears of maintenance and renewals, both as to permanent way and to rolling stock. These it was essential to make good, and under the agreement, the expenses, inflated by high post-war costs, would fall upon the Government. The Railway Companies were also in arrear on their capital expenditure, and it was essential to embark upon such expenditure in order to meet the pressing needs of development and the restoration of the trade of the country.

On this expenditure the companies under the agreements were entitled to claim interest from the Government. It was further obvious that a drastic revision of rates and charges on goods would be required to restore financial equilibrum. The Government, therefore, found itself under the necessity of setting up some machinery both for exercising a scrutiny of railway expenditure and for devising some means of increasing railway revenue.

GREAT BRITAIN 57 During the war the system of audit of the railway companies' claims for compensation under the railway agreement had consisted in a mutual investigation of the accounts of the various companies by other railways' accountants working under the instructions of the Railway Executive Committee. Wyon and Sir Wm. This system was adopted during the war but it was obvious that with a return to peace Parliament would insist upon some closer departmental check upon the very serious expenditure and liabilities which fell upon public funds.

The necessity for the continuance of control and the Government guarantee was, however, only part of the problem of the railways. The question of wages had remained in an unsatisfactory state during the war, and a revision both of the scales and of the methods by which wage ques- tions could be settled was overdue ; the drain upon the railways during the war and the disturbance of the normal flow of traffic made an immediate return to ordinary competitive working impossible and some continuance of joint working for traffic purposes was necessary ; the rise in the cost of transportation made the consideration of all possible future economies essential in order that the trade of the country should be assisted by trans- portation facilities at the lowest possible cost.

It was to meet these prob- lems that the Ministry of Transport was created, and the following notes deal with the steps which are being taken. The Government guarantee which was to continue for two years after the termination of the war was limited to a period of two years from August I5th, , and under the Act administrative machinery has been created to bring under close review the expenditure of public money for which the Minister is responsible.

Since the amount due from public funds depends upon the earnings of the railways, the Minister is directly concerned in the administration of the companies. To safeguard the exchequer, while leaving the Companies discretion in directing their own financial policy, constitutes a problem of administration which the Ministry is working out in close consultation with the Companies.

As regards the investigation and audit of the compensation claims, it has been deemed necessary to retain the expert assistance of the railway accountants, but to associate the Ministry's accountants closely with hem in their investigations and in their discussions. All accounts are still certified by the Government's accountants, but difficult points are only decided after consultation with the Ministry and subject to Treasury approval.

This involves the examination of a gross annual expenditure at the rate of, approximately, ,, per annum. All proposed capital expenditure of the Railway Companies is most closely examined by the Engineering, Traffic, Finance and other Depart- ments of the Ministry and submitted to the Treasury before authority to claim interest from the Government is given.

In the course of this examination, the technical departments are able to suggest alterations and improvements with a view to reducing expenditure, in which direction important results have been achieved. The Technical Departments are able to guide development in the right direction by levelling up to the best practice, and to ensure that no opportunity for standardisation is lost. This is of particular importance in connection with the many proposals for electrification now being received, to deal with which a special expert committee has been set up.

Arrangements are in hand for important revenue expenditure to be submitted for examination, so that here again no opportunity of standar- disation or economy may be lost. The allocation of expenditure between capital and revenue is a point to which special attention is paid in view of its important financial bearing on the liabilities of the Government, and before any claim is passed the accountants are required to satisfy themselves that the proposed division is fully justified.

It will be appreciated that as any deficit on revenue account is made up by the Government the whole cost of works charged to revenue is a potential Government liability, whereas on capital expenditure the liability is limited to interest on expenditure during the continuance of control.

The best means of speedily increasing railway revenue presented a for- midable problem which at once engaged the attention of the new Ministry. Unless ransportation by rail was to continue to be subsidised by the general taxpayer to the extent of roughly 50,, a year, it was a matter of the greatest urgency to bring into effect a drastic revision in railway rates and charges.

Under the law prior to the passing of the Ministry of Transport Act statutory maxima were imposed for ah 1 rates, and even within these maxima increases were subject to proceedings before the Rail- way and Canal Commission. The legality of an increase of 4 per cent, in goods rates brought into operation in July, , was contested and for- med the subject of litigation which in one case has only been determined by a decision of the Railway and Canal Commissioners in March, Whether the object was to carry out an interim revision on some arbitrary basis or to make a systematic revision of the existing complicated system of rates and a classification of commodities, some new machinery was obviously essential.

This was foreseen in the Ministry of Transport Act, which provided for the establishment of a Rates Advisory Committee fully representative of all interests, whose advice the Minister was bound to seek before himself determining upon any revision of rates.

On the for- mation of the Ministry the necessary staff to deal with rates questions was formed and the personnel of the Committee was selected. Their report was adopted by the Minister, and the increased rates recommended took effect as from January i5th, , and it is hoped that, apart from the deferred liabilities under the agreements, the Railway Companies will be able to meet their operating expenses and earn net receipts on the basis of , thus ceasing to be a direct charge upon the taxpayer of the country.

Having completed their enquiry into the temporary increase of rates necessary to restore the financial equilibrium of the railways, the Rates Advisory Committee are now embarking upon the larger and more impor- tant question of a throughout and scientific revision of the basis of railway rates and charges.

Such a revision is overdue both in the interests of the traders and the railways. The present Parliamentary classification of goods for the purpose of conveyance charges is at least 30 years old, and although an endeavour is made to keep the working classification up to date, there are, undoubtedly, certain anomalies owing to changed conditions of trade, new uses of mate- rials, etc.

Class rates have been provided for the various classes on a more or less uniform scale throughout the country, but not more than 25 per cent, of the total business is carried at these class rates, the remainder being carried at what are known as " exceptional " rates, which are lower than the class rates.

These exceptional rates are really specific rates for a certain commodity between a pair of stations sometimes for specific quantities , and in framing them a variety of considerations have been taken into account, such as the risk of loss or damage, the method of packing, the quantities in which the commodity moves, the regularity of forwarding, water, road, and foreign competition, etc.

The general result has been that a most complex system of varying rates has been built up, there being probably hundreds of millions of diffe- rent rates on the railway companies' books, with inevitable anomalies. At all recent enquiries into railway matters there has been considerable agitation on the part of the traders to have the cost of cartage eliminated from the rates.

There are also objections to the present practice from the railway companies' point of view, and these have been particularly empha- sised in recent years owing to the fact that the cost of cartage has increased out of all relation to other railway costs, and the Companies were unable to adjust these, as the charge for the service was included in the rate, and any alteration would have meant adopting the cumbersome process 60 GREAT BRITAIN of advertising and, if necessary, justifying an increase of rates under the provisions of the Railway and Canal Traffic Act of Other anomalies arise from different causes, and it will be evident that a re-classification and simplification is most desirable.

The Rates Advisory Committee propose dividing their enquiry into three stages. First, they will consider the general principles that should be adopted as the future basis of rates and charges ; secondly, if they favour the maintenance of a classification of goods, they will consider how the various commodities shall be classified ; and lastly, the question of the appropriate scale of charges to be applied to the various groups.

When the replies of these various bodies have been received it is proposed to make their suggestions known so that other Trade Associations and traders may have an opportunity of making any representations they may wish to the Committee. In order to economise labour during the war the Railway Companies found it necessary to suspend a considerable amount of the statistical information which they normally maintained.

British Railway Statistics were deficient in many important respects before the War, and the restoration and extension of statistics was an essential preliminary to securing economy in operation and construction and to the systematic revision of rates. Without adequate statistics it would be impossible to make the best practice the standard for all companies or to secure the maximum degree of standardisation in all railway equipment, including permanent way, rolling stock, signalling and electrical working.

The development of elec- trification on standard lines is a matter of special importance. The necessary organisation was accordingly set up and arrangements were made with the full co-operation of the Railway Companies to institute for each railway system as many of the new returns as practicable from the beginning of January, , including ton-mile statistics for coal and coke, for other minerals, and for general merchandise separately , tons and receipts of principal traffic, commodity ton-miles, wagon-miles, train and engine hours and train and engine mileage in greater detail than hitherto.

Ton-miles are the only satisfactory measure of the amount of work done by the railways, and the results to be deduced from them in conjunction with other information include the average length of haul, the average train load, the average wagon load and the average density of traffic over each company's system all of which are important factors in dealing with -congestion.

The Railway Companies Accounts and Returns Act, IQII, required all companies to show in their annual reports the tonnage of the principal traffics originating on their systems. The choice of the traffics, however, was substantially left to the discretion of the railway companies, and consequently it was not possible to ascertain the total tonnage of any specific commodity except coal, coke and patent fuel conveyed on the railways, or the receipts derived therefrom.

The new statistics provide for the tons and receipts of 72 main commo- dities, and the traffics to be included under each commodity heading have been classified in order to secure uniformity of practice throughout the country. Commodity Ton-miles. Ton-miles in respect of each of the commodities are to be compiled for one four-week! The average distance the traffic was conveyed will then be ascertained by dividing the ton-miles by the tons carried, but the information will also be tabulated to show the quantity of traffic conveyed each distance and the receipts therefrom.

These figures, used in conjunction with the tons and receipts for the whole year, provide a valuable guide for estimating the probable financial results of any contemplated revision of rates, and so afford a sound commercial basis for the enquiry into the whole system of railway rates and charges which is now being undertaken. In fact, for purposes of comparison, which are now for the first time possible, we shall be working in the light of ascertained facts rather than in the darkness of ignorance.

It will eventually be possible also to see whether the results anticipated have been obtained or what effect the altered rates have actually had on a particular class of traffic. Wagon-miles afford a good index of the use made of the wagon stock available, as by dividing the wagon miles by the stock of wagons, the average miles run per wagon is ascertained. The average load per wagon, hitherto unascertainable, can also be deduced and, in addi- tion, the average number of wagons on each train can be ascertained by dividing wagon miles by train miles.

Arrangements have been made to obtain loaded and empty wagon miles separately. The relation between these two factors is an index of unremunerative mileage. Wagon miles per train engine hour are a guide whether freight traffic is being worked in an economical manner from a locomotive point of view. Engine Hours.

These statistics show the number of hours engines were employed respectively on Coaching Trains, Freight Trains Shunting, etc. Many useful factors can be deduced from Train Hours when used in con- junction with other statistical units. For example, Ton Miles, Train Miles and Wagon Miles per engine hour are all useful indices of the economic use of locomotive stock. Engine Mileage. The information available in respect of Train Miles- has previously been confined to " Coaching ", " Freight ", " Shunting ", and " Other Miles ".

The new statistics provide for the separation of the mileage incurred on week-days and Sundays, and for a further analysis of " Other Miles " to show separately " Assisting Miles required ", " Assisting Miles not required i. The statistics relating to the Principal Railways will be summarised by the Ministry of Transport and circulated to the General Managers of the Railway Companies concerned at the end of each four-weekly period, thus making the experience of each available to all.

The principal units of efficiency will be made public, so that those interested in railway economics may intelligently follow the results obtained. Other phases of Railway Working are being covered in a similar manner. Parallel with the financial difficulties was the problem of wages of railway servants, which had remained unsettled throughout the whole war and up to the establishment of the Ministry of Transport.

Some general rise in wages was admittedly due at the beginning of the war, and the re-adjustments had only been postponed by granting a series of war bonuses, which by had reached a total of Before, however, any settlement could be reached on a national basis, the numerous and intricate differences between the scales in force on the various Companies and in various parts of the country had to be cleared up.

For instance, in Manchester the carters employed by seven different Railway Companies in the same area were in receipt of seven different rates of wages, and throughout all graduations of railway labour, differences existed which made general adjustments impossible. The difficulties in negotiation culminating in the railway strike delayed the completion of a settlement, but the agreement finally reached will, it is hoped, form a permanent and lasting basis. Not only have all the prin- ciples regarding standardisation of wages been settled, but machinery has been devised which will enable any adjustments which may be required in the future in railway wages to be made apart from the ordinary adminis- trative work of the Department.

The scheme consists of a Central Wages Board of five representatives of the Companies and five representatives of the men, to whom disputes will be referred. It is agreed that no strike shall take place until one month after a reference has been made from the Central to the National Wages Board. Local machinery is also to be set up to deal with local matters. This separation of discussions of wages from Departmental work and from the political chief of the Department should prove of the greatest value in the future, and a settlement of railway wages will form part of the general question of wage adjustments in essential occupations.

In placing wage arrangements on a permanent basis the Ministry of Transport has cleared the way to a re-establishment of normal working conditions. The congestion of the railways, involving, as it does, unaccustomed delays to traders, naturally engages public attention, but the difficulties with which the railways are steadily and successfully coping are still little appreciated.

With a decreased number of locomotives and wagons in traffic, and with a shorter working day, the railways are actually coping with a larger volume of work than in The total number of passengers carried by the 16 principal Railway Companies exclusive of season ticket holders during the year was ,, ; an increase of ,, passengers, or 19,1 per cent, as compared with the year The number of season ticket holders, equated to annual tickets, con- veyed during the year was , ; an increase of ,, or These season ticket holders are responsible for from ,, to ,, additional journeys, so that the annual carriage of passengers is nearly ,, more than in Freight Revenue on the Controlled Railways during the past year was nearly 5,,, or 7 per cent, more than in , on the basis of the same charges and excluding Government traffic amounting to 21,,, of which probably about one-half was freight traffic.

The total freight receipts were therefore, approximately, 20 per cent, in excess of This indicates that, even after allowing for a change in the class of goods carried, the average distance traffic was conveyed has been increased, thus involving a greater tax upon the carrying capacity. To cope with this traffic the railways were, for the whole of , working with a shortage of serviceable locomotives and wagons.

The stock of locomotives available for traffic on the 16 principal railways on the 3oth June, , was 17, ; a decrease of 1, as com- pared with the number available at the end of ; this decrease was reduced to locomotives on 3ist December, , brought about by a deduction of locomotives from the number under or awaiting repair, 64 GREAT BRITAIN locomotives lent by the Government, and 17 added to the Companies r stock.

Since the 3ist December 22 additional Government locomotives have been hired to the railways, who are making strenuous efforts to reduce the number under and awaiting repair as quickly as possible, and to increase the rate of construction of new locomotives.

These 16 principal Companies in Great Britain had actually in traffic on the 3oth June, , , wagons, or 45, less than on the 3ist December, By the 30th September this deficiency had been reduced to 43,, and by the 3ist December to 19, Considerable pressure had been put upon the railways to increase the construction ot new wagons ; on the 30th June, , there were 17, wagons on order at Railway Companies' shops and 3, on order from outside firms, a total of 21, On 3ist December these orders had increased to 21, at railway work- shops and 11, from outside firms, making the total 32, wagons on order, or an increase of 11, wagons since June.

During the present year additional orders have been authorised for the construction of 7, wagons by outside firms. During the three months ended 30th November last the average number of new wagons put into traffic monthly was from outside firms and during the last three months the average number has been 1, from outside firms a month, or nearly double.

Far more important than the actual wagon shortage have been the delays caused by the alteration in working hours, both on the railways and in other trades. The men are naturally reluctant to impair the advantages which they have gained by the establishment of this principle by any frequent resort to overtime.

During December , wagons days over and above the " free time " for loading and unloading were lost. Equally important as contributing to the traffic congestion is the alteration in the flow of traffic. This change, which is common in the case of many commodities, is due to a variety of causes, the chief being the increased cost of sea traffic, which has thrown the coastal trade on to the ailways. The position is best illustrated by the case of coal.

Before the war a very considerable proportion of Northumberland, Durham and South Wales coal was exported, and the country relied largely for its internal consumption upon Nottingham, Derbyshire and Warwickshire coalfields. Owing to the decrease in output from these fields much of the coal previous!

At the present time coal from Northumberland and Durham is being conveyed by rail to South London, and Monmouthshire coal is being carried across country to the Eastern Countries. During about two million tons of coal were conveyed by rail to London in excess of the amounts carried pre-war. Owing to the greater excess of imports over exports in as compared with the traffic by rail from the ports is in excess of the traffic to the ports.

The tonnage forwarded and received by rail again excluding coal and coke per the principal London Docks Poplar, Victoria and Albert, Millwall, Tilbury, and East and West India Docks during shows an increase of , tons over The tonnage received was greater by 50, tons, or 5. This increase, on the basis of 5 tons per wagon, involved the handling of an average of 80 additional loaded wagons per working day as compared with the year The figures for these ports were taken out specially as being the greatest in the Kingdom and as two in which the greatest blame for congestion has been cast against the railway com- panies.

Congestion arising from many different causes is not susceptible of relief by any single remedy, and the Ministry has already put into force various general measures which are assisting the companies to continue and expedite the improvement already manifest. As regards passenger traffic it is neither desirable nor possible to reduce the amount of traffic, which is one symptom of the increased spending power of many classes of the community. In view, however, of the situation the Minister concurs in the view of the companies that any restoration ot special facilities such as week-end tickets or excursions cannot at present be re-introduced, since goods traffic must have preference until the conges- tion is relieved.

As regards the delays due to the detention of wagons, the Minister referred the matter to the Rates Advisory Committee, and on their advice raised the charges. The results of this change are already most satisfactory since the detention of wagons in February showed a decrease of 42 per cent, as compared with December, a saving of over , wagon days a most remarkable result. Assistance has already been given to the companies in unloading wagons by the provision of a large number of Government lorries, while it is hoped that the new rates without further increase will make it possible for traders to undertake their own cartage and thus decrease the effect of the 8-hour day in congesting the terminals.

To assist in the locomotive shortage all the locomotives in France were brought back as quickly as possible and distributed to the railways, and similarly in the case of wagons ; in spite of great difficulties in the war area the return has been expedited, so that out of 29, railway-owned wagons in France at the Armistice, 16, have now been returned, and the remainder are being brought back at a rate of per week.

Attention is naturally concentrated at the moment on relieving the immediate congestion. It is the duty of the Ministry of Transport, however, to prepare a future policy which by progressive economies will decrease the burden of increased cost of transportation.

A return to unlimited competition between competitive lines would be wasteful, and even before the war by pooling arrangements the various systems were eliminating direct competition between point and point. In this connection it must be remembered that many facilities sus- pended during the war have not yet been restored, and the Development Department is constantly considering the public need for the reinstatement of such lines and services as were closed or curtailed during the war, and which, owing to financial considerations or scarcity of material, have not yet been restored.

Many of these faculties served agricultural districts which, though productive before the war, have largely increased in produc- tivity owing to the stimulus given to agriculture by the needs of the nation in the last five years. Apart from the actual traffic which would accrue from agriculture, there, is the further consideration that the facilities have in many cases led to a population settling down in the vicinity.

All such facilities cannot be reinstated at once, but it is the duty of the Ministry, acting in consultation with other Departments of State, to secure the restoration of these facilities in cases where they are urgently required in the interests of agriculture, industry, or public convenience, even though the particular branch in itself may not give immediate prospect of being a remunerative undertaking. It is obvious that both agriculture and industry are likely to make increasing demands on the branch lines, and in many cases it will not be sufficient only to re-open branches which have been closed, but it will be necessary to extend them into new districts to serve new industries and new settlements of population.

In order to prevent overcrowding in the great cities, with consequent congestion of the traffic, the Ministry of Transport must take a far-sighted view of the problem of the urban worker, and in conjunction with the Ministry of Health it will be its duty to encourage self-contained industrial centres away from the large congested areas of our present large towns, primarily in areas where existing transportation facilities are able, without additional capital expenditure, to deal with the traffic.

Although much can be done by the improvement of road services, the heavy passenger and goods traffic of a large industrial centre requires primarily railway facilities, which, however, should only be provided where it is certain hat no alternative site already in possession of the necessary facilities exists. Great advantages can be secured by the standardisation of rolling stock and of loading gauge. At present there is no uniform design either for wagons or coaches, but each railway builds its rolling stock to meet its- own particular requirements arid in accordance with its traditions, with the result that no universal standardisation of component parts has been possible.

This diversity causes very great inconvenience in effecting repairs of wagons which necessarily travel over lines distant from their home system ; it is obviously wasteful and often results in long delays. The trouble is accentuated by the privately-owned wagons.

These are bound to conform to general specifications prepared by the Railway Clearing House, but can, and do, vary greatly in their component parts, which ought to be interchangeable in the interests of railways and traders alike. It is obviously impossible for the railways to hold stocks of the parts suitable to all types of private wagons. In considering the production of wagons too great stress has possibly been laid on the effect of the recent shortening of hours, and too little attention has been paid to improving methods of manufacture, which should be introduced to assist in making good any loss of output.

Standardisation by reducing the number of types to be manufactured will help very largely, but following on the heels of standardisation must come the re-organisation and possible re-grouping of workshops. In the case of passenger coaches the absence of standardisation precludes the use of some particularly modern and up-to-date stock in through running, owing to the diversity of the loading gauge of different systems. If the loading gauge could be increased wagons of a higher capa- city could be employed, and it is universally recognised that for certain classes of traffic this would prove economical.

Investigations are required as to the cost of such an improvement compared with the possible resul- ting economies ; for it would involve an increase, in the carrying capacity of many existing bridges which could not bear the locomotives required for the heavier trains. Indeed, at the present time this very difficulty limits the use of locomotives built by the Government for use in the war areas.

For some time committees of the railways have been considering the questions of the standardisation of rolling stock and increase of the permissible loading gauge, but the war interrupted progress. Enquiries have been resumed and are in a sufficiently advanced stage to enable the commencement of provisional estimates as to the capital cost involved in reconstruction to suit the increased gauge. But before any conclusions can be reached, there must be a great amount of further research involving the highest technical engineering skill.

The best opportunity for pressing on with this investigation is the period of control, during which a considerable degree of unified working among the railways must of necessity continue. The policy of the Ministry with regard to the electrification of railways is to encourage the different railway companies to spend their own capital on electrification schemes wherever a well-considered scheme can be produced, more especially with regard to suburban traffic.

This has proved in different parts of this country to be eminently suitable for electrifica- tion, and creates additional traffic with greater rapidity, so that the return upon the capital expended is improved. There are, however, important points of principle to be settled SQ that the various schemes which have been sent forward to the Ministry, both for suburban and for main-line railways, shall be so arranged as to facilitate the continuity of traffic and permit the rolling-stock of one com- pany to go over the lines of all others.

Tt is fortunate that up to the present very little has been done in this country which would interfere with the possibility of through running, as the necessary alterations, where diffe- rences do exist, can be made quite easily. A Committee of well-known technical engineers and others is at present sitting to consider the technical points in connection with the interchange of electric rolling stock and to advise on any questions which may arise in respect of through running.

The impoitance of early electrification in and about our great towns becomes much greater when all the housing schemes which are projected are taken into consideration, as it seems necessary that if any new great house-building programme is devised for working classes, facilities should also be created for taking them to and from their work in the shortest possible time, and these facilities can in many cases be given on existing lines of railway, provided that they are electrified and that some system is evolved of co-operation between the different Companies who may be interested in the local lines in the immediate vicinity of the large city.

Co"rH b-" CM" T? Payments to Staff Armistice. Compensation payable to Railway Companies, The sum receivable per annum by the Railway Companies as compensation during the period of Government Control is limited to the Net Receipts of the year with the addition of 4 per cent, upon Capital Expenditure brought into use since the beginning of that year.

The accounts from which the figures are taken have been audited on behalf of the Government up to the close of and the greater part of them for The remainder of the figures are taken either from accounts in process of audit or f rom preliminary returns. Subsidiary Undertakings. It is not likely, that, if available, they would materially affect the figures.

Government Traffic. This is the value of the traffic carried for the Government without charge under the compensation arrangements, calculated at pre-war authorised rates. The figure for is estimated. The Wages included in the several heads of expenditure are taken at the actual rates paid, rising in from 2is. If the rates paid at the close of had been in force throughout the year, it is estimated than an additional cost of about 10,, would have been incurred.

Arrears of Maintenance. The cost of making good maintenance in arrear is calculated on the basis of the expenditure in increased by 75 per cent, to allow for higher rates of wages and prices of materials. Extra Wear and Tear. The Net Receipts are subject to provision for extra Wear and Tear arising from additional Traffic carried.

The cost of eventually making good this Wear and Tear must be consid- erable, but cannot be estimated at present with any degree of accuracy. A calculation based on the ratio of Maintenance outlay to Receipts in , after allowing for increased wages and cost of materials, results in a figure of about 40,, during the period of control. There are factors affecting this estimate which tend to reduce it ; but whatever their effect, there is no doubt that a large allowance for this contingency needs to be provided for.

Gentlemen, I wish to thank you for coming to this meeting and thus giving me an opportunity of making a statement on the railway question and, more particularly, on the freight side of it. I have not prepared anything on the passenger side, which is also of great importance and of great interest, but your response to my invitation has so encouraged me that I may at a later date ask you to see me about the passenger side.

I think it will be conve- nient if I make my statement first on the freight side of the transportation problem dealing with congestion and the present alleged wagon shortage. The causes of congestion to-day are numerous, but as I think I will show- before I sit down, the shortage of wagons, that is to say, the actual shortage of wagons, is not the principal cause of the difficulty.

I would like you to examine the question, not in a sensational way, but, as the House of Com- mons always does when it settles down to a thing, in a business-like way. I think that probably one of the greatest dangers of great State control or nationalisation of railways would be that we would be inclined to legislate in their administration in a sensational and panicky way.

I am trying not to do that. Control of Railways. First of all I would like to explain to the meeting how the mana- gement of railways, which has been called control, has operated during the war and how it will operate now, or rather at the end of the year. During the war, the railways were under the control of the Go- vernment, but, in fact, they were self controlled, because the machinery through which the Government exercised its power was placed in the hands of twelve General Managers of the Companies, and I think that Sir Herbert Walker, who was Chairman of that Executive Committee, will bear me out when I say that, practically during the war, they never received any direction as to the working of the railways.

They gave direc- tions under the powers delegated to them. They exercised three quite distinct functions. The first of those was Government control, which in its exercise really came to this, that twelve of the principal General Mana- gers were given powers to give instructions, not only to their own Companies, which enabled more effective and prompt steps to be taken to meet the situation, but they never really got any direction from the Board of Trade in these matters. By sending out their accountants, they audited the accounts of each other so far as the Govern- ment was concerned.

That was done at a great saving of expense to the Government, and very ably and accurately done. Then they acted in ano- ther capacity, as negotiators between the railway companies and the Govern- ment. They acted as managers of their own systems and gave directions to the smaller systems. They were also a bureau of information for all questions of railway traffic relating to the war, running from the biggest questions, such as the conveyance of munitions and other heavy traffic, down to the taking of sleeping-car berths, or arranging for them.

From ist January the control, in so far as it exists, will be exercised by the Ministry of Transport, and the financial check which has been so ably and conscientiously carried out by the companies on each other on behalf of the Government during the war, will naturally, and I think necessarily, be now to a greater extent supervised by the Ministry of. Trans- port in its finance office.

It is only fair to the railways that they should be relieved of that great responsibility. Then the negotiations between the railways and the Government as to the future or as to the present financial arrangements will be conducted between the Ministry and a Committee of the Railway Companies Association.

That was a function which the General Managers performed at the outbreak of war and during the war, and the Railway Companies Association are now taking it in their hands. The Association will work through a Committee. The third item, which was the management of the systems, goes back to the General Managers through their old railway machinery.

They worked together and managed, to a certain extent, together, during the war, and now that body which did the joint management ceases to exist about ist January, and their functions as a Railway Enquiry Bureau will also cease, so that really instead of, as some people think, there being greater increased detailed control, the arrangement from ist January will work out that there shall be a large de-control of a centralised kind, and the railways will, to a greater extent at any rate than during the war, be conducted under their own management, and I hope that all my honourable friends will assist both me and the railways in this connection.

One honourable member came to see me the other day with the Secretary of a very important Chamber of Commerce about the shortage of wagons in a certain district. I asked him if the complaint had been made to the railway companies. He said, " No ; we understood that the work was done now from Whitehall.

I am, of course, always glad to enquire into points when they are put to me or to answer questions which are raised, but those are really matters which, as under the old manage- ment of the railways, are best dealt with under the management as it will exist after ist January, and in the first case by the trader communi- cating direct to the railway concerned. I think that will be most effective, and if you could influence your constituents in that direction it would GREAT BRITAIN 75 certainly ease the work of the railways in having to answer questions over the telephone or by telegram from here.

At the same time, I may say, I am glad to make those enquiries for honourable members at any time. The powers which have been bestowed by Parliament on the Ministry of Transport of course remain, but, in so far as I can at present see, there is no immediate likelihood of those powers being exercised except in so far as it is necessary to safeguard the financial transactions as between the railways and the State.

Honourable members will readily understand that as at the present time the State is paying, in fact, the revenue expen- diture of railways, it is very important, from the point of view of the State, and satisfactory to the railway companies themselves, that the State as well as the railway companies should carefully scrutinise whether the expenditure is capital or revenue expenditure.

If it is revenue expenditure it falls to be paid by the State under the guarantee. If it is capital expen- diture, it falls to be paid by the companies, and, as we all know, on some occasions it is difficult to draw the line. It is most important that we should extend during the period of control scrutiny of the accounts which the railway companies compiled, and upon which they get their guarantee, or which affect the State's liability to pay the guarantee.

Again, under the abnormal conditions under which we now are, the State must, during the period of control, take a very large part in wages questions and in rates and fares. As regards the wages question, when the present nego- tiations are over, and I hope they will be over very soon, we will have provided machinery which I explained in the House the other day, and which I trust will take the settlement of railway wages and conditions out of the direct hands of the Minister.

There will be a body composed of three parties with an independent chairman. You will have the railways on one side, the men on the other, with the users as the third party, and they will pronounce upon questions of railway wages and, as I say and hope, take that rather difficult task out of the hands of the Parliamentary Minister, which I think is quite the wrong place for such matters to be dealt with. Having explained that, I would like to pass to the wagon position, which undoubtedly is the point in the question of the congestion on the railways which has caused most interest.

At the present time, the United Kingdom, that is, England, Scotland, Wales and Ireland, has railway- owned wagons 1, in excess of what they owned in that is, the ownership for the United Kingdom. In Great Britain alone, leaving out Ireland now, the actual available rolling stock, that is to say, the rolling stock in traffic, is 5 per cent, down ; that is, the whole of the United Kingdom to-day owns 1, more railway-owned wagons than in , and, inci- dentally, the carrying capacity will be actually higher than is represented by 1, in numbers, because new wagons are replacing wagons of lower capacity.

Great Britain itself, as opposed to the United Kingdom, is 5 per cent, down, and the traffic passing to-day in tonnage in Great Britain is 14 per cent. Houston : Can you give us the total numbers? Geddes : I have not got them at the moment, but I can let you have them later. Roughly speaking, there are , railway- owned wagons, and 5 per cent, down is 85,, and these are to-day between from 15, to 18, wagons in France belong- ing to British railways, and there is awaiting repair another 15, to 18, in excess of the normal number awaiting repair, so that we have there roughly 35, wagons out of traffic.

The classes vary. It may be asked, why could you carry the heavy war traffic and you have got this shortage of wagons now? Certain honourable members have brought to my notice cases, to which I shall refer later, of ship-building traffic that is held up. The reason for that is this, that during the war there was very little long traffic and far more short traffic. It was heavy stuff, such as builders' materials, ingots, shells and things of that kind, which could be carried in ordinary wagons.

Replacement during the war was therefore very largely in ordinary wagons, while now bolsters and special wagons are more largely required, and that accounts for some of the difficulty where a special class of wagon is wanted.

Apart from the numbers of the wagons, we have got a very abnormal state of affairs in the traffic. Take Welsh coal, for instance. It used to go in Wales mainly from north to south, and now it goes from west to east. In , 61 per cent, of anthracite went for shipment with an average lead of 23 miles, and 39 per cent, went inland. In , I got other figures taken out on one railway as an example, and I believe it is a fair example, and they say from their figures that the average length of lead is up 33 per cent.

Reports from other railways indicate the same thing, but I h ave not got the final figures, as it not an easy matter to have them taken out. That increase is largely due to the fact that the coastal tonnage is so much down. You get many other cases, such as Durham and Northumberland coal, which used to be coastwise and now conies to London by rail. That is partly due, as honourable members know, to the fictitiously low railway rate.

Railway rates, as we all know, are subsidised rates. As soon as you get tthose rates up, and no time has been lost, or is being lost, in dealing with hat question, you will get a very much easier situation in many ways, a s I hope to explain before I sit down.

It does not pay even with the limited Subsidy which is being given to coastal shipping for shipowners to use their ships in competition with the railway rates. Apart from subsidy the only other possible way I know of, of dealing with the coastal shipping shortage, would have been to take further control of the shipping, but everybody wants to get rid of control, and I know of no other way in which this could have been dealt with.

The subsidy, a very limited one, which was put on before I became Minister, was put on in such a way that it would give relief, and it has given great relief, and so that it would not involve a great deal of the tonnage. That subsidy will come to an end as soon as we get the railway rates on to an economic basis. I hope that will be before I5th January. There is another abnormal feature which has affected the railway situation a great deal, and that is this owing to finance, owing to diffi- culties of supplies, owing to uncertainties in business and different reasons, which honourable members will be able to name for themselves, traders are not consigning traffic in the same size as they used.

On one railway, which is given to me by the Railway Executive Committee as a reasonable fair sample, the tonnage is down 62, tons in one month, or 2 per cent,, and the number of separate consignments is up ,0,00, or 24 per cent, more separate consignments.

That means a light load, and you cannot get the same work out of your wagon if you are dealing in small parcels like that. As to the actual wagon shortage, there are 18, wagons, roughly, in France there may be less now and those are coming back at the rate of per week. The Secretary of State for War has a plan, and I have gone into it carefully with him, of getting that up to per week. They bring them back on the train ferries, running to Richborough.

All those wagons need repair, and repairs are rather the bottle-neck, so that a wagon back from France does not mean a wagon in traffic immediately. During the war the building of wagons was very largely stopped. The capacity in this country belonging to the railway companies for building was 25, wagons per year, working single shift. In the first half of this year the railway shops built at the rate of 10, wagons per annum, which is not half of 25, I do not think it is very wonderful that they did not do more when you think of the conditions that all manu- facturers have been going through since the beginning of the year.

They have had dislocation due to labour troubles and difficulties in getting mate- rial, and what applies to other manufacturers applies just the same to railways. Notwithstanding those difficulties, their output was at the rate of 10, per annum, and, apart from that they concentrated on repairs.

Obviously, you can improve the present situation better by concentrating on repairs than on building new wagons. Therefore I am very glad there has been a steady and satisfactory improvement in this direction, and as to that I will give the figures later on. Since June orders have been placed for 22, more wagons. That includes 5, to outside firms, and I will refer later to the point of outside builders. I would like to say these are by no means all the orders railways are ready to place.

There are awaiting for outside builders outstanding orders for 5,, and if we can get them placed no one will be better pleased than the railway companies. The companies have got ample financial reserves to build wagons. There is absolutely no restraint on them as to building. They are being urged, if, indeed, urging is necessary, to build or to get them built. It is undoubtedly to the companies' interest to build now during the period of Government control.

There is no financial restraint, and they are not held back by any uncertainty as to what is going to happen. Under the Ministry of Transport Act there is no reason why we should not place very much larger orders for wagons, in so far as the finances between the country and the railway companies are concerned. I can state most definitely it cannot hold them back under the arrange- ments.

What is holding them back is this : the prices that are being asked are enormous. Sensational and Panicky Action. Here I wish to remind the meeting of what I said about sensational and panicky action. The prices that are being asked are enormous. Wherever dates are given they are so safeguarded that there is not the least prospect of holding contractors to the date of delivery, or else they say it is impos- sible to give a date at all.

Just to show what these prices are running to and I wish particularly to make this point clear a ton wagon to-day is being quoted for uncertain date, and there is no object in getting wagons if you do not know that you are going to get them soon, at from to , which is from to over the present-day railway price of building the wagon. Even Woolwich Arsenal, which never b uilt wagons before, and which is a State-run factory, with very little room for this class of work, is building that wagon, despite all the disadvantages it is suffering from, for , as against from to quoted.

Houston : Is it pre-war price? Sir E. Geddes : The Woolwich price is against from to Mr. Nelson : Does that include maintenance charges? Geddes: Yes, all the Woolwich charges include maintenance. Nelson : Has Woolwich delivered any? Geddes : They are a bit held up by the moulders' strike. Nelson : How can they tell the cost, then? Geddes : They have got it nearly completed, and they are able to work out the cost.

In order to be quite sure that one has not got unfair figures, I would like to quote these : Here is a railway i6-ton mineral wagon and the price quoted , and the present-day cost of building it in the railway company's own shops is Then a lo-ton wagon, price quoted and orders placed at , and the present-day railway company's shops cost A 2O-ton steel wagon, price outside , and present-day railway cost A ton goods brake van, price outside , present day railway cost , and the pre-war cost of it was Another railway covered goods wagon, for which orders have been placed, outside, and railway shops cost General Sir 0.

Philipps : Can you give us the cost of the ton wagon before the war? Geddes : I will try and do so later. Another wagon, outside price, as against present-day railway cost of From another wagon-building firm quoted, and railway costs Another ton open goods wagon, building at Woolwich Arsenal, , and present-day railway costs including all overhead charges , and outside cost to , and the pre-war cost 90 including all overhead charges.

Another case, railway fish vans 1, quoted and ordered, and the railway's own cost Another outside firm quoted for covered goods vans , and the present-day cost in the railways' own shops A lo-ton standard wagon outside cost , and railway cost Terrell : Can you state what is the rate of overhead charges the railways put on their costs, or what is called their cost, because I have seen figures where railway companies simply put on a nominal amount for overhead charges, such as 50 per cent, on labour, or 25 per cent, when their overhead charges properly worked out come to from to per cent, added together?

Geddes : I will endeavour to do so. Brigadier- General Hickman : What sort of price are they putting on the timber? Is it pre-war? Geddes : Replacement value. Jones :. Are they different contractors? Geddes : All different names I have been quoting. Brigadier- General Hickman : Would it not make a great difference if the railways had enormous stocks of timber, instead of having to buy at present prices?

Geddes : The railways charge replacement values. They are bound to do that, because the Government has to pay for replacement. They would not put this in at a pre-war price in their own interests. Now, gentlemen, the way I look at this question is this.

I do not believe when we have got the wagons over from France, and when we have overtaken repairs, and with the improved working of a more unified system of railways as was initiated during the war and will be carried on now, that we are in such desperate straits as that we have got to pay anything like these prices. If we do, we are going to load the railways of the country, which in this sense are not companies' lines, with a charge which the State has got to pay.

I do not see why we need consider the position so desperate that we have got to pay prices like those. I am looking at the cost of the wagons ordered, whether railway-shop built or outside built, and the price is enormous. I believe when trade settles down, and it is settling down, and conditions are undoubtedly improving, and when we get all the wagons we own into running, and when we get the other measures of adjustment which I am going to explain later, that we do not require to pay these prices.

Ruikes CDA Dhr. Wesselius CDA Dhr. Clements ChristenUnie Dhr. Zwaan ChristenUnie Dhr. Lok PvdA Dhr. Verwoert PvdA Dhr. Yilmaz PvdA Dhr. Barra-Leenheer PvdA Mw. Wennekes PvdA Dhr. Verheij SGP Dhr. Boersma SGP Dhr. Veerman CDA Dhr. Cardon PvdA Dhr. Aarssen Raadslid Dhr. Linssen CDA Dhr. Kweekel EVA Dhr. Smit EVA Mw. Rombout EVA Dhr. Duurkoop PvdA Dhr. Moerman PvdA Mw.

Rooimans PvdA Dhr. Zevenbergen VVD Dhr. Goedknegt VVD Dhr. Moret VVD Dhr. Cats Wethouder Dhr. Koolen Raadslid Dhr. Bilbal CDA Dhr. Adriaanse CDA Dhr. Nagengast CDA Mw. Jongsma ChristenUnie Mw. Konijn D66 Dhr. Diktas-Noorderveen GroenLinks Dhr. Verboom Leefbaar Alkmaar Mw. Bolte Leefbaar Alkmaar Mw.

Godijn OPA Dhr. Bijl OPA Dhr. Evenhuis OPA Dhr. Kloos OPA Mw. Yar PvdA Dhr. Leerink PvdA Dhr. Keskin PvdA Dhr. Verbruggen PvdA Dhr. Jansen PvdA Dhr. Hulskes PvdA Mw. Dielemans PvdA Mw. Opdam-Pieterse PvdA Dhr. Zeilemaker SP Dhr. Ezhar SP Dhr. Delahaij SP Mw. Hamberg SP Mw. Karahan SP Dhr. Heerema VVD Dhr. Cox Wethouder Dhr. Binnendijk CDA Dhr. Alsemgeest D66 Dhr. Meijer PvdA Mw. Steenbergen Raadslid Dhr. Stork ALA Dhr.

Koster AOV Dhr. Slettenhaar CDA Dhr. Kikkert CDA Dhr. Brand CDA Dhr. Veenstra ChristenUnie Dhr. Yilan GroenLinks Mw. Weel-Kroon GroenLinks Dhr. Subasi PvdA Dhr. Kozijn PvdA Dhr. Stapper PvdA Dhr. Mercanoglu PvdA Dhr. Hammink PvdA Dhr. Schuur PvdA Dhr. Rotteveel PvdA Dhr. Elbertse PvdA Dhr. Borgman PvdA Dhr. Kies PvdA Dhr. Apbak PvdA Mw. Alcicek PvdA Mw. Nijhuis PvdA Dhr. Cornelissen SP Mw. Aaldenberg-Ring SP Mw. Heitink SP Dhr. Sijgers VVD Dhr. Nijhuis VVD Mw.

Sjoers CDA Dhr. Kuiper PvdA Dhr. Schouten PvdA Mw. Pruim Raadslid Dhr. Fonhof Almere Partij Mw. Hasper CDA Dhr. Steunenberg CDA Dhr. Huizenga ChristenUnie Mw. Bosch-Nijeboer ChristenUnie Mw. Kuipers D66 Dhr. Adahchour GroenLinks Dhr. Pet GroenLinks Mw. Huis Leefbaar Almere Dhr. Degenhardt Leefbaar Almere Dhr.

Muurlink PvdA Dhr. Kasbergen PvdA Dhr. Barwari PvdA Dhr. Thakoerdin PvdA Dhr. Wolzak PvdA Dhr. Kokhuis PvdA Dhr. Beuse PvdA Mw. Begeer PvdA Mw. Seighali PvdA Dhr. Naaktgeboren SP Dhr. Bouwma SP Dhr. Mulckhuijse SP Mw. Schmitz-Demirbilek SP Dhr. Pot VSP Dhr.

Jongejan VVD Dhr. Maertens VVD Dhr. Gasman VVD Mw. Hulscher VVD Mw. Molina onafhankelijk raadslid Secretaris Mw. Brink-Grootoonk Wethouder Mw. Visser CDA Dhr. Duivensteijn PvdA Mw. Haanstra PvdA A. Verschuur Beter Alphen Dhr. Dobbe CDA Dhr. Vrugt CDA Dhr. Pieterse CDA Mw.

Zandstra CDA Dhr. Romeijn ChristenUnie Dhr. Kortleven ChristenUnie Dhr. Sneep ChristenUnie Mw. Prins D66 Dhr. Dekkers GroenLinks Mw. Noordhoek GroenLinks Dhr. Kalkman PvdA Dhr. Wilson PvdA Dhr. Semeijn PvdA Dhr. Roest PvdA Mw. Ros-Kroon PvdA Mw. Akdemir PvdA Mw.

Oppatja PvdA Dhr. Voogd Roosendaalse Lijst Dhr. Schriek SP Dhr. Geurts SP Dhr. Kwint VVD Dhr. Gebel VVD Dhr. Hoekstra VVD Dhr. Schouten VVD Dhr. Windhorst VVD Dhr. Wienbelt VVD Mw. Bezemer VVD Mw. Eshuis Wethouder Dhr. Schings PvdA Dhr. Blom VVD Dhr. Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn! Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd? Voorzitter : Drs. Roel Freeke Amtelijk secretaris : A.

Aat van Putten Leden : Drs. Helga Bijker Dr. Geurts raadslid M. Zandstra raadslid M. Rombouts plv. Semeijn plv. Nevenfuncties bestuurders ontvangen moeten nog door mij op internet worden gezet. GemeenteAlphen-Chaam Raadsgriffier Dhr. Luijben Raadslid Dhr. Vromans CDA Dhr. Vergouwen CDA Mw. Hessels-Brock Gemeenschapsbelangen Alphen Dhr. Wouters Lijst 6 Dhr. Hendrickx Wethouder Dhr. Braspenning CDA Dhr. Metz Raadslid Dhr. Wijnberg Algemeen Belang Ameland Dhr. Kiewiet Ameland '82 Dhr. Brouwer Ameland '82 Dhr.

Teuben Ameland '82 Dhr. Hakman CDA Dhr. Overdiep PvdA Dhr. Hemminga PvdA Dhr. Bakema Ameland '82 Dhr. Rekenkamercommissie Ameland oorzitter: Drs. Wilpstra Ambtelijk secretaris: J. Jacqueline Metz Leden: Mr. Kronemeijer H. Muntendam Ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Ameland: mw. Metz Dhr. Ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Ameland: mw.

Metz Bron: Gemeente Ameland 12 november W. Wilmar Bakema Wethouder 1. Lid schooladviescommissie Kardinaal de Jongschool. Gribbert Bakker 1. Penningmeester dorpsbelang Hollum; 2. Scheidsrechter KNVB. Kees Bakker 1. Brandweer; 2. Penningmeester SC. Nes-Buren; 2. Penningmeester begrafenisvereniging Nes-Buren. Ger Blokker 1. Vrijwilliger dorpsbelang 2. Gerrit de Boer 1. Toegevoegd bestuurslid Sociaal Cultureel Werk Ameland; 2. Voorzitter dorpsbelang Hollum; 3. Boekhouder doopsgezinde gemeente; 4.

Voorzitter kerkenraad doopsgezinde gemeente; 5. Penningmeester stichting bejaarden verzorging Ameland; 6. Gretha de Boer 1. Secretaris dorpsbelang Ballum. Chris Brouwer 1. Fabienne Bunicich-Droste 1. Bunicich 2. Bestuurslid Kon. Sjon de Haan 1. Lid bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs.

Henk Hol. Leo Kanger 1. Vrijwillige Brandweer; 2. Jeugd SC Amelandia 1. Frans Kiewied 1. Brandmeester, Brandweer Ameland; 2. Vogelwachter; 3. Organisatie Tri Ambla. Paul Kiewiet 1. Secretaris Maatschappij tot expl. Oerd Neerlands Reid B. Secretaris Jagervereniging Ameland; 3. Wim Kiewiet 1. Vrijwillige Brandweer 2. Jaap Kooiker 1. Secretaris SC Nes-Buren. November P. Pedro Kooiker 1. Voorzitter vereniging groepsverblijven Ameland; 2.

Piet Kooiker 1. Mede-eigenaar groepsverblijf H. Roelf Korvemaker 1. Penningmeester Wildbeheereenheid, afdeling Ameland. Hans Kuperus 1. Secretaris CDA afdeling Ameland. Christa van Ligtenberg Adm. Carina Smid Secretaris dorpsbelang Buren E. Eric Smit 1. Andries Terveer Penningmeester biljartvereniging D. De Jongschool te Nes K. Lid van de raad van advies van de VVV Ameland Bestuurslid van de Stichting Ameland Promotie Vertegenwoordiger van de gemeente Ameland bij de aandeelhoudersvergaderin-gen van Kabel Noord De Brune Kikkert, exploitatie van de 4 windstreken restaurant T.

Paardrijinstructeur wordt wel ingehuurd door rijvereniging A. Anton Kiewiet 1. Voorzitter ganzen van Ameland N. Oud Wethouder Voorzitter ijsclub Ameland te Buren. Vishandel Metz. Overdiep Bestuurslid Natuurcentrum. Bolsius 26 november Lucas Bolsius Den Haag, is burgemeester van Amersfoort sinds 31 augustus Janssen 17 maart Derde locoburgemeester. Kraanen Burger Partij Amersfoort Dhr. Smit Burger Partij Amersfoort Dhr. Schulten Burger Partij Amersfoort Dhr. Offereins CDA Dhr.

Tigelaar ChristenUnie Mw. Kennedy-Doornbos ChristenUnie Dhr. Barendregt Jouw Amersfoort Dhr. Hinloopen PvdA Dhr. Killi PvdA Dhr. Parmaksiz PvdA Dhr. Adli PvdA Mw. Imming PvdA Mw. Tanamal PvdA Mw. Schoenmaker SP Dhr.

Groeneveld SP Mw. Beltman SP Dhr. Vogels VVD Dhr. Wygman VVD Dhr. Voogt VVD Mw. Huitink Wethouder Dhr. Boeve CDA Dhr. Kruyt PvdA Dhr. Hekman PvdA Dhr. Georgopoulou Raadslid Dhr. Levie BBA Dhr. Oord BBA Mw. Roos BBA Mw. Lochtenberg BBA Dhr. Siegmann CDA Dhr. Lustenhouwer CDA Dhr. Jonker CDA Mw. Koops-Scheele ChristenUnie Dhr. Alink D66 Mw. Maarse GroenLinks Dhr. Koot GroenLinks Dhr.

Regouin GroenLinks Dhr. Mager GroenLinks Mw. Mijksenaar GroenLinks Mw. Dennebroek PvdA Dhr. Rodriques Pereira PvdA Dhr. Smits PvdA Dhr. Houwink ten Cate PvdA Dhr. Drost PvdA Dhr. Raat VVD Dhr. Alberts VVD Dhr. Rietdijk VVD Dhr. Ponjee VVD Dhr. Vervenne VVD Dhr. Noomen VVD Dhr. Bulsing VVD Dhr. Schurink Wethouder Dhr. Groot CDA Dhr. Pols PvdA Dhr. Veenboer PvdA Dhr. Hellendall VVD Mw. Pe Raadslid Dhr. Limmen CDA Dhr. Manuel D66 Mw. Hoogerwerf D66 Dhr. Molenaar GroenLinks Dhr.

Geurts GroenLinks Mw. Ulichki GroenLinks Mw. Sajet PvdA Dhr. Roos PvdA Dhr. Unver PvdA Dhr. Mahdi PvdA Dhr. Mulder PvdA Dhr. Straub PvdA Mw. Riem Vis PvdA Mw. Kaplan PvdA Mw. Willemse PvdA Mw. Logtenberg PvdA Mw. Gazic PvdA Mw. Hauet PvdA Mw. Burke PvdA Mw. Mahrach PvdA Mw. Bos PvdA Mw. Graumans PvdA Mw.

Bergervoet PvdA Mw. Manuela PvdA Dhr. Bakker SP Dhr. Ivens SP Mw. Boelhouwer SP Mw. Meijer SP Mw. Alberts SP Dhr. Verweij VVD Dhr. Flos VVD Mw. Vos GroenLinks Dhr. Ossel PvdA Dhr. Herrema PvdA Dhr. Asscher PvdA Mw. Kuin CDA Dhr. Ligthart CDA Mw. Visser - van Eijk ChristenUnie Dhr. Kwantes GroenLinks Mw. Manshanden GroenLinks Dhr. Mol PvdA Mw. Ruiter VVD Mw. Oortgiesen Wethouder Mw. Kroezen CDA Dhr. Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland A. Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.

Verdana" Andijk , Dhr. Zij gaat per 1 januari aan de slag als griffier van Andijk Wethouder N. Harteveld alleen wethouder gemeente Andijk. Wethouder G. Kroezen-Puister alleen wethouder gemeente Andijk. De rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden: H. Pieterson Management en Advies auto; mso-list:l3 level1 lfo3; Financial Advisor CFC auto; mso-list:l3 level1 lfo3; Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied auto; mso-list:l3 level1 lfo3; Penningmeester bestuur Spaarnezicht auto; mso-list:l3 level1 lfo3; Penningmeester bestuur Bloemenhove auto; mso-list:l3 level1 lfo3; Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland auto; mso-list:l3 level1 lfo3; Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen H.

Daalmeijer Raadslid Dhr. Dorsman CDA Dhr. Huiberts CDA Mw. Dijkstra CDA Mw. Veul PvdA Dhr. Versteeg PvdA Dhr. Lonterman PvdA Dhr. Looijesteijn VVD Dhr. Hruska VVD Dhr. Meskers VVD Mw. Cluitmans VVD Mw. Hazebroek Wethouder Mw. Oudbier Raadslid Dhr. Tonca CDA Dhr. Bos CDA Dhr. Stukker CDA Dhr.

Buijserd CDA Dhr. Verhagen CDA Mw. Veen ChristenUnie Mw. Donswijk-Bot D66 Dhr. Hendrikse Gemeentebelangen Dhr. Koers GroenLinks Dhr. Kleinpaste GroenLinks Mw. Terwel GroenLinks Dhr. Schutte Leefbaar Apeldoorn Dhr. Wortman Leefbaar Apeldoorn Dhr. Alles Leefbaar Apeldoorn Dhr. Willems Leefbaar Apeldoorn Mw. Maertens-Krooi Leefbaar Apeldoorn Dhr.

Stam PvdA Dhr. Kruithof PvdA Dhr. Burghout PvdA Dhr. Breij PvdA Dhr. Bijl PvdA Mw. Mandic PvdA Mw. Man PvdA Mw. Jonkman PvdA Dhr. Mulder SGP Dhr. Schmahl VVD Dhr. Reijerink VVD Dhr. Ludwig VVD Dhr. Wiering VVD Mw. Dekker Wethouder Dhr. Wegman CDA Dhr. Blokhuis ChristenUnie Dhr. Boddeke GroenLinks Dhr. Spoelstra PvdA Mw. Reitsma-Buitenweg PvdA Dhr.

Metz VVD Macht is recht! Geldstromen, netwerken en welstandscommissies. Groep Hop wil veel burgerleden in iedere welstandscommissie! Welke genootschap heeft in uw provincie een monopolypositie bij welstandcommissies gemeentes? Wie maken daar de dienst uit? Wie met welke nevenfuncties zitten in de welstandcommissie? Macht om te bepalen wie waar hoe en wanneer mag bouwen?

Amorti zevenbergen investments biljartvereniging capital dave ramsey investing in rental property

Zevenbergen #2

real estate investment fund term sheet agreement Mocht er in de zaal 25 jarig jubileum als arbiter plaats meer zijn, dan kan in de naastgelegen foyer het. De prachtige accommodatie van het ik al actief binnen de Kaatsheuvel zal het podium zijn jarige als arbiter begonnen, biljartvereniging amorti zevenbergen capital investments ik werd besmet met deze mooie sport door mijn vader nationale driebandentitel. In elke poule wordt een dienstverlening en de interne bedrijfsvoering. Rekenkamercommissie Ameland oorzitter: Drs. Naast het arbitreren speel ik van de rekenkamer zijn. Jaco van der Ven 6. Ik ben al een aantal 3 Carel Wagenaar 0. Alleen Michel van Agtmaal moest provincie een monopolypositie bij welstandcommissies. Art 2 - BC Capelle Boers en Roosenboom en Buro zijn beste partij speelde hij om een zo hoog mogelijke. Hoewel mijn poule niet als tsport zo goed mogelijk te toekomst op hun betrokkenheid te.

Zevenbergen Capital Investments LLC is a registered investment adviser specializing in managing high-conviction growth equity strategies. Zevenbergen Capital Investments LLC is a growth equity boutique. The investment team applies rigorous fundamental research to build exclusively high-​growth. Nancy Zevenbergen. Title: Founder, president and chief investment officer of Zevenbergen Capital Investments, Seattle. Age: Education.